400587_tabell_422252_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akumnd/maaned
400587_tabell_422252
statistikk
2020-05-27T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn
no
false

Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2020

Innhald

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
Mars 20201Desember 2019 - Mars 2020
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar101 000-9 000
I prosent av arbeidsstyrken3,6-0,3
 
Sysselsette personar2 732 000-4 000
I prosent av befolkninga67,8-0,1