Tabell

Arbeidsløyse og sysselsetting for personar 15-74 år. Sesongjusterte tal
Endring
Mars 20201Desember 2019 - Mars 2020
13-månadersgjennomsnitt med namnet til midtarste månaden i perioden.
Arbeidslause personar101 000-9 000
I prosent av arbeidsstyrken3,6-0,3
 
Sysselsette personar2 732 000-4 000
I prosent av befolkninga67,8-0,1