243079
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
243079
Færre unge i arbeid
statistikk
2016-07-29T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteSysselsetting, Arbeid og lønn, Arbeidsledighet, Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 2. kvartal 2016 var 70,8 % av befolkningen 15-74 år yrkesaktive.

Arbeidskraftundersøkelsen2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre unge i arbeid

Fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016 var det en nedgang på 22 000 sysselsatte i aldersgruppen 15-24 år. Nedgangen kom i hovedsak blant sysselsatte på heltid. Samtidig oppgir flere i denne aldersgruppen at de er under utdanning.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
2. kvartal 20162. kvartal 2015 - 2. kvartal 2016
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 781 00070,8-4 000-0,8
Menn1 483 00073,96 000-0,5
Kvinner1 298 00067,5-9 000-1,2
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 647 00067,4-16 000-1,0
Menn1 396 00069,6-10 000-1,2
Kvinner1 251 00065,0-5 000-1,0
 
Arbeidsledige
Begge kjønn134 0004,812 0000,4
Menn87 0005,816 0001,0
Kvinner47 0003,6-4 000-0,3

Samtidig med nedgangen i sysselsettingen var befolkningen i aldersgruppen 15-24 år nær uendret. Stabil var også arbeidsledigheten i denne gruppen. Dette innebærer at arbeidsstyrken i denne aldersgruppen, det vil si andelen som er sysselsatte eller ledige, gikk ned med 2,9 prosentpoeng fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år var på 70,8 prosent i 2. kvartal 2016. Dette er ned 0,8 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Nedgangen kom først og fremst blant dem under 25 år, særlig hos kvinner.

Færre sysselsatte

AKU viser en nedgang i sysselsettingen i aldersgruppen 15-74 år på 16 000 fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2016. Nedgangen for aldersgruppen 15-24 år var på hele 22 000 personer og kom i hovedsak blant sysselsatte på heltid. I samme tidsrom har det vært en økning i andelen som oppgir utdanning som sin hovedsakelige virksomhet.

AKU viser fortsatt betydelig nedgang i antall sysselsatte i bergverksdrift og utvinning, en næring som domineres av olje- og gassvirksomhet. Nedgangen har vært på 11 000 sysselsatte, eller 16 prosent, siden 2. kvartal 2015. I løpet av den samme perioden gikk antall sysselsatte i varehandel ned med 9 000. Helse- og sosialtjenester var sammen med personlig tjenesteyting næringene med størst økning i tallet på sysselsatte, henholdsvis 18 000 og 5 000 personer.

Flere langtidsledige

I 2. kvartal 2016 var det 134 000 arbeidsledige, 12 000 flere enn i samme kvartal året før. Blant menn var økningen på 16 000, mens det for kvinner var en nedgang på 4 000 arbeidsledige. Økningen i ledigheten kom blant de langtidsledige, det vil si personer som har vært arbeidsledige i mer enn 26 uker. Andelen langtidsledige, som måles i prosent av antallet arbeidsledige, gikk opp fra 29 prosent i 2. kvartal 2015 til 38 prosent i 2. kvartal 2016. Den gjennomsnittlige tiden en arbeidsledig person hadde gått ledig på måletidspunktet, var 32 uker i 2. kvartal 2016, hele åtte uker lenger enn i tilsvarende kvartal året før.

Hvorfor har NAV og SSB ulike arbeidsledighetstall?

Flere midlertidig ansatte

I 2. kvartal 2016 var det 218 000 midlertidig ansatte, som er 19 000 flere enn i samme kvartal året før. I helse- og sosialtjenester økte tallet på midlertidig ansatte med 9 000. Samlet for alle næringer vokste omfanget av midlertidige ansettelser fra 8,0 til 8,8 prosent. Midlertidige ansettelser var vanligst innenfor personlig tjenesteyting samt overnattings- og serveringsvirksomhet med henholdsvis 17 og 14 prosent. Deretter fulgte undervisning samt i helse- og sosialtjenester med andeler på henholdsvis 14 og 13 prosent. Minst andel midlertidige ansettelser hadde finansierings- og forsikringsvirksomheten med 3 prosent av alle ansatte.

Stabil andel undersysselsatte

De 69 000 undersysselsatte i 2. kvartal 2016 svarte til 10 prosent av de deltidsysselsatte. Denne andelen er uendret fra 2. kvartal året før. Av de 69 000 undersysselsatte i 2. kvartal 2016 var 46 000 kvinner, noe som må sees i sammenheng med den store andelen kvinner som jobber deltid.

Den totale tiden som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra i 2. kvartal 2016, tilsvarer 26 000 heltidsjobber. Hvis man samtidig legger til de arbeidstimene som de arbeidsledige ønsket å jobbe, tilsvarer det et tilbud på 141 000 heltidsjobber. Dette er en økning på 9 000 fra 2. kvartal året før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB