243077_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
243077
Menn hardest rammet av økt ledighet
statistikk
2016-04-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 1. kvartal 2016 var 70,8 % av befolkningen 15-74 år yrkesaktive.

Arbeidskraftundersøkelsen1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Menn hardest rammet av økt ledighet

Veksten i arbeidsledigheten fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 kom blant menn. Samtidig var det en økning i tallet på deltidsysselsatte menn som ønsket lengre arbeidstid.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
1. kvartal 20161. kvartal 2015 - 1. kvartal 2016
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 778 00070,832 0000,0
Menn1 474 00073,615 0000,0
Kvinner1 304 00067,916 0000,1
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 642 00067,414 000-0,3
Menn1 390 00069,4-3 000-0,9
Kvinner1 252 00065,217 0000,2
 
Arbeidsledige
Begge kjønn135 0004,917 0000,6
Menn84 0005,718 0001,2
Kvinner52 0004,0-1 000-0,1

Tallet på arbeidsledige ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) økte med 17 000 fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Hele denne økningen kom blant menn, som hadde en ledighetsrate på 5,7 prosent i 1. kvartal 2016, opp fra 4,5 prosent i fjor. For kvinner var ledighetsraten rundt 4,0 prosent begge år.

Flest jobber borte i oljerelaterte næringer

De økte problemene på arbeidsmarkedet for menn henger sammen med de utslagene redusert oljepris ga på norsk økonomi. AKU viser en nedgang på 9 000 sysselsatte i olje- og gassutvinning fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. I industrien ble det 12 000 færre sysselsatte. I de mest berørte næringene utgjør menn rundt 80 prosent av de sysselsatte. Derimot viser AKU en oppgang i helse- og sosialtjenester med 28 000 sysselsatte fra 1. kvartal 2015 til samme kvartal i år. Her utgjør kvinner rundt 80 prosent av de sysselsatte.

Flere undersysselsatte menn

Det var i alt 79 000 undersysselsatte i 1. kvartal 2016. Blant menn ble det 9 000 flere undersysselsatte fra 1. kvartal i fjor til samme kvartal i år, slik at tallet kom opp i 31 000. Blant kvinner var det 49 000 undersysselsatte i 1. kvartal 2016, om lag som året før. Sett i forhold til tallet på deltidssysselsatte i alt, innebærer dette at blant menn var 14,6 prosent undersysselsatt, sammenlignet med 10,4 prosent blant kvinner.

Flere midlertidig ansatte

I 1. kvartal 2016 var det 205 000 midlertidig ansatte ifølge AKU, en økning på om lag 28 000 fra samme kvartal i fjor. De utgjorde 8,3 prosent av alle ansatte, opp med 1,1 prosentpoeng det siste året. Det er likevel ikke markert høyere enn i perioden 2009 til 2015, og lavere enn i perioden 1996 til 2008. Det meste av økningen siste år kom blant vikarer.

Innen helse- og sosialtjenester var økningen på 11 000, og andelen midlertidig ansatte i denne næringen kom dermed opp i 12,5 prosent. Omfanget av midlertidige ansettelser var ellers mest utbredt i overnattings- og serveringsvirksomhet med 13,7 prosent og i undervisning med 13,3 prosent i 1. kvartal 2016.

Små endringer i yrkesaktiviteten

I 1. kvartal 2016 var yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen 15-74 år, på 70,8 prosent, samme nivå som ett år tidligere. For menn holdt andelen seg stabil på nær 74 prosent, mens den for kvinner lå på om lag 68 prosent.

Kvifor har NAV og SSB ulike arbeidsløysetal?