212286
/arbeid-og-lonn/statistikker/aku/kvartal
212286
Færre med heltidsjobb, flere på deltid
statistikk
2016-02-03T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
aku, Arbeidskraftundersøkelsen, AKU, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidsledige, yrkesaktive, arbeidsstyrken, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte etter næring, undersysselsatte, deltidsarbeid, arbeidstid, midlertidig ansatteArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeidsledighet, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false
Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser utvikling i yrkesaktivitet, sysselsetting og arbeidsledighet. I 4. kvartal 2015 var 70,7 % av befolkningen 15–74 år yrkesaktive.

Arbeidskraftundersøkelsen4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre med heltidsjobb, flere på deltid

Fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 ble det 19 000 færre sysselsatte på heltid, mens det ble like mange flere på deltid. Økningen i deltidssysselsettingen kom særlig blant unge menn.

Personer i alderen 15-74 år, etter arbeidsstyrkestatus og kjønn
4. kvartal 20154. kvartal 2014 - 4. kvartal 2015
Absolutte tallProsentEndring i absolutte tallEndring i prosentpoeng
Arbeidsstyrken
Begge kjønn2 765 00070,720 000-0,2
Menn1 464 00073,315 000-0,1
Kvinner1 301 00067,95 000-0,5
 
Sysselsatte
Begge kjønn2 647 00067,6-3 000-0,9
Menn1 400 00070,19 000-0,3
Kvinner1 246 00065,1-12 000-1,3
 
Arbeidsledige
Begge kjønn118 0004,323 0000,8
Menn64 0004,36 0000,3
Kvinner55 0004,217 0001,3
Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken. I prosent av personer (15-74 år) i alt

Fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 økte tallet på menn i deltidsjobb med 22 000. Mesteparten av denne økningen kom blant menn under 30 år og mest i form av kort deltid, det vil si inntil 20 timer i uka. Samtidig var det en viss nedgang i tallet på menn med heltidsjobb.

I den samme perioden ble det 13 000 flere undersysselsatte, som dermed kom opp i 70 000 totalt i 4. kvartal 2015. Økningen kom i hovedsak blant menn. Andelen menn blant de undersysselsatte økte fra 23 til 33 prosent. Over halvparten av dem søkte heltidsarbeid.

Fortsatt nedgang i olje- og gassutvinning

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang på 11 000 sysselsatte i olje- og gassutvinning fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015. Dette er en typisk mannsdominert næring med i hovedsak heltidsarbeid. Det er også blitt færre sysselsatte menn på heltid i industrinæringen.

For sysselsettingen samlet sett viste AKU ingen signifikant endring siste år.

Flere midlertidig ansatte

I 4. kvartal 2015 var det 200 000 midlertidig ansatte, en økning på 14 000 fra samme kvartal året før. De midlertidig ansatte utgjorde 8,1 prosent av det totale antallet ansatte i 4. kvartal 2015, en økning på 0,5 prosentpoeng.

Økning i ledigheten blant kvinner

Fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 økte tallet på arbeidsledige ifølge AKU med 23 000 personer. Økningen i ledigheten fra 2014 har i første rekke kommet blant menn, men tallene for 4. kvartal 2015 viser at ledigheten også har økt for kvinner. Ledighetsprosenten for kvinner kom dermed opp på om lag samme nivå som for menn.

Ikke bare er det blitt flere nye ledige det siste året, men også flere med svært lange ledighetsperioder. I 4. kvartal 2015 hadde 15 000 vært ledige i over et år i sammenheng. Den gjennomsnittlige varigheten på ledigheten har økt fra 28,2 til 30,5 uker siste år.

Den totale tiden som de arbeidsledige ønsket å jobbe, tilsvarte 103 000 heltidsjobber i 4. kvartal 2015. Om man legger til de arbeidstimene som de undersysselsatte ønsket å arbeide ekstra, tilsvarer det et tilbud på til sammen 129 000 heltidsjobber, 26 000 flere enn i 4. kvartal året før.

Flere unge og eldre i arbeidsstyrken

Når vi ser 2015 under ett, gikk andelen i arbeidsstyrken opp med 1,5 prosentpoeng for dem i alderen 15–24 år sammenlignet med 2014. Også for de eldste, aldersgruppa 55–74 år, var det en viss økning (0,7 prosentpoeng). For gruppene imellom var det bare små endringer i denne perioden.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB