Månedslønn og antall jobber (arbeidsforhold) besatt av lønnsmottakere med fullført høyere utdanning etter innvandrerbakgrunn, yrke og fullføringsland. November 2019. Gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Månedslønn og antall jobber (arbeidsforhold) besatt av lønnsmottakere med fullført høyere utdanning etter innvandrerbakgrunn, yrke og fullføringsland. November 2019. Gjennomsnitt
  Antall jobber (arbeidsforhold) Månedslønn
  Øvrig befolkning Innvandrere Innvandrere med utdanning fullført i utlandet Innvandrere med utdanning fullført i Norge Øvrig befolkning Innvandrere Innvandrere med utdanning fullført i utlandet Innvandrere med utdanning fullført i Norge
1120 Administrerende direktører 16 402 1 787 1 356 431 99 380 72 710 73 690 69 620
1219 Andre administrative ledere 16 532 874 509 365 72 280 67 130 69 600 63 720
1221 Salgs- og markedssjefer 7 218 685 525 160 80 100 76 750 77 500 74 300
1342 Ledere av helsetjenester 7 118 548 286 262 65 170 73 950 76 650 71 130
1420 Varehandelssjefer 5 342 745 558 187 55 560 47 530 46 870 49 530
2114 Geologer og geofysikere 1 405 776 608 168 88 670 88 120 92 060 73 710
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 12 279 1 458 894 564 66 670 61 740 63 600 58 810
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 7 563 1 554 1 115 439 86 040 82 750 84 510 78 300
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 4 003 1 125 666 459 73 000 64 620 67 130 60 950
2161 Sivilarkitekter 4 044 1 155 942 213 62 340 60 700 61 520 57 030
2211 Allmennpraktiserende leger 6 134 1 698 1 235 463 70 170 75 590 75 530 75 760
2212 Legespesialister 10 958 3 277 2 179 1 098 84 010 87 910 87 520 88 710
2221 Spesialsykepleiere 24 468 2 294 884 1 410 49 770 52 820 53 910 52 140
2223 Sykepleiere 47 508 8 143 4 815 3 328 46 280 48 920 49 540 47 970
2224 Vernepleiere 15 850 1 105 346 759 45 390 46 440 45 980 46 650
2264 Fysioterapeuter 4 917 567 377 190 42 910 43 260 43 040 43 710
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 15 912 4 771 2 578 2 193 56 610 54 140 55 430 52 540
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 19 974 1 447 641 806 50 090 50 120 50 100 50 140
2341 Grunnskolelærere 59 415 4 176 2 158 2 018 46 400 45 630 44 930 46 260
2342 Førskolelærere 26 854 2 175 1 031 1 144 41 620 41 870 41 350 42 330
2354 Andre musikklærere 2 805 723 471 252 46 050 46 880 46 430 47 730
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 9 593 974 558 416 62 910 59 290 61 700 56 070
2413 Finansanalytikere 7 610 915 600 315 66 790 65 950 68 620 60 820
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 6 763 610 368 242 65 530 66 800 72 390 58 130
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 46 845 4 069 1 863 2 206 52 040 49 870 50 630 49 230
2423 Personal- og karriererådgivere 6 792 666 388 278 58 430 54 830 55 990 53 220
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 14 598 2 580 1 694 886 65 270 62 910 64 590 59 680
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 9 086 1 483 986 497 64 300 64 240 66 330 60 070
2634 Psykologer 6 532 707 450 257 55 210 55 650 56 200 54 670
2643 Oversettere, tolker mv. 655 1 074 608 466 45 870 43 450 41 640 46 160
3112 Bygningsingeniører 7 972 1 104 649 455 57 900 52 920 53 930 51 500
3114 Elektronikkingeniører 5 668 939 648 291 63 670 61 170 62 490 58 250
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 4 740 1 801 1 338 463 76 940 70 800 72 280 66 580
3119 Andre ingeniører 9 385 2 181 1 529 652 62 390 58 580 59 410 56 650
3212 Bioingeniører 4 887 1 195 492 703 44 580 44 100 44 640 43 740
3313 Regnskapsførere 9 424 1 136 645 491 52 780 48 540 48 680 48 360
3322 Selgere (engros) 11 793 1 582 1 094 488 60 040 59 290 60 580 56 380
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 13 853 1 323 472 851 43 140 42 930 42 440 43 200
3511 Driftsteknikere, IKT 6 685 1 368 903 465 57 610 57 600 59 250 54 400
4110 Kontormedarbeidere 14 421 2 622 1 990 632 43 870 41 290 41 110 41 850
4311 Regnskapsmedarbeidere 7 100 1 246 833 413 46 850 43 000 42 570 43 790
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 1 665 1 476 1 297 179 41 220 38 580 38 390 40 100
5120 Kokker 523 1 174 1 104 70 41 360 32 590 32 430 ..
5131 Servitører 1 218 1 850 1 580 270 31 670 30 810 30 800 30 940
5223 Butikkmedarbeidere 11 747 4 023 3 315 708 35 610 33 590 33 450 34 340
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 9 810 5 273 4 662 611 35 970 32 440 32 110 35 260
5312 Skoleassistenter 1 493 799 686 113 34 150 31 910 31 600 33 530
5321 Helsefagarbeidere 8 914 4 678 3 981 697 42 800 41 330 41 090 42 880
5322 Hjemmehjelper 1 929 904 778 126 34 770 34 520 34 470 34 940
5329 Andre pleiemedarbeidere 5 580 3 300 2 791 509 38 360 36 880 36 610 38 620
7115 Tømrere og snekkere 613 1 343 1 327 16 40 960 37 570 37 560 ..
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 710 1 795 1 731 64 40 950 35 350 35 240 ..
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 600 927 803 124 34 680 34 630 34 840 ..
8331 Bussjåfører og trikkeførere 690 945 885 60 37 590 36 860 36 750 ..
9112 Renholdere i virksomheter 1 093 7 337 7 067 270 36 670 32 420 32 390 33 030
9412 Kjøkkenassistenter 657 1 630 1 463 167 31 820 30 330 30 430 29 360

Kontakt