Månedslønn og antall jobber (arbeidsforhold) besatt av lønnsmottakere med fullført videregående utdanning etter innvandrerbakgrunn, yrke og fullføringsland. November 2019. Gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Månedslønn og antall jobber (arbeidsforhold) besatt av lønnsmottakere med fullført videregående utdanning etter innvandrerbakgrunn, yrke og fullføringsland. November 2019. Gjennomsnitt
  Antall jobber (arbeidsforhold) Månedslønn
  Øvrig befolkning Innvandrere Innvandrere med utdanning fullført i utlandet Innvandrere med utdanning fullført i Norge Øvrig befolkning Innvandrere Innvandrere med utdanning fullført i utlandet Innvandrere med utdanning fullført i Norge
1120 Administrerende direktører 13 329 1 020 712 308 67 800 54 820 56 330 51 280
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 7 422 509 384 125 59 530 52 020 51 360 54 040
1420 Varehandelssjefer 14 672 1 047 623 424 49 560 43 970 44 840 42 690
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 11 857 545 220 325 45 750 44 580 45 480 43 980
3119 Andre ingeniører 9 024 501 284 217 53 470 49 380 50 380 48 090
3256 Helsesekretærer 6 873 587 91 496 35 800 34 380 .. 34 200
3322 Selgere (engros) 18 825 885 566 319 52 400 49 470 50 170 48 210
4110 Kontormedarbeidere 27 387 1 563 893 670 40 250 38 250 38 890 37 460
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 12 627 2 574 1 531 1 043 41 020 39 690 38 380 41 620
5120 Kokker 7 809 1 965 1 348 617 39 210 34 370 34 310 34 490
5131 Servitører 3 292 1 693 1 150 543 32 380 31 990 32 180 31 500
5141 Frisører 5 690 669 284 385 34 340 33 180 33 510 32 940
5153 Vaktmestre 10 195 1 174 883 291 41 380 37 450 36 830 39 250
5223 Butikkmedarbeidere 45 963 5 553 2 799 2 754 35 280 33 440 33 900 32 930
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 45 509 5 521 2 492 3 029 34 000 33 260 32 030 34 280
5312 Skoleassistenter 6 166 582 324 258 32 760 32 220 32 420 32 000
5321 Helsefagarbeidere 57 169 12 456 4 286 8 170 41 300 41 600 40 700 42 080
5322 Hjemmehjelper 4 162 820 565 255 35 310 34 750 34 420 35 550
5329 Andre pleiemedarbeidere 20 062 3 959 2 009 1 950 37 250 36 840 36 870 36 820
5414 Vektere 3 770 520 196 324 37 340 35 870 36 070 35 730
7112 Murere 1 542 738 649 89 43 430 38 360 37 970 ..
7114 Betongarbeidere 3 412 1 381 1 199 182 47 500 40 950 40 440 44 290
7115 Tømrere og snekkere 20 077 5 363 4 692 671 41 110 37 740 37 450 39 780
7126 Rørleggere og VVS-montører 9 340 1 492 1 049 443 45 620 42 070 41 100 44 360
7131 Malere og byggtapetserere 1 754 1 188 988 200 42 030 37 470 37 090 39 360
7212 Sveisere 2 436 933 663 270 44 140 40 240 39 120 42 950
7231 Bilmekanikere 11 776 1 523 867 656 41 370 38 930 38 610 39 350
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 13 219 1 081 802 279 46 220 40 670 39 720 43 410
7411 Elektrikere 19 292 1 595 947 648 46 760 43 210 42 900 43 670
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 5 978 2 892 2 253 639 40 780 36 100 35 210 39 230
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 3 978 1 323 867 456 35 920 35 950 35 900 36 060
8331 Bussjåfører og trikkeførere 5 049 2 171 1 267 904 37 180 37 760 37 060 38 770
8332 Lastebil- og trailersjåfører 10 351 1 453 1 273 180 39 480 37 360 36 960 40 230
9112 Renholdere i virksomheter 10 730 10 077 7 644 2 433 37 350 33 420 32 670 35 470
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 4 980 994 877 117 41 390 38 270 37 910 41 040
9313 Hjelpearbeidere i bygg 952 889 841 48 36 950 36 210 36 130 ..
9412 Kjøkkenassistenter 3 282 1 681 1 370 311 33 410 31 220 31 080 31 910

Kontakt