Månedslønn og antall jobber (arbeidsforhold) besatt av lønnsmottakere med fullført videregående utdanning etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og fullføringsland. November 2019. Gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Månedslønn og antall jobber (arbeidsforhold) besatt av lønnsmottakere med fullført videregående utdanning etter innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og fullføringsland. November 2019. Gjennomsnitt
  Antall jobber (arbeidsforhold) Månedslønn
  I alt Utdanning fullført i utlandet Utdanning fullført i Norge I alt Utdanning fullført i utlandet Utdanning fullført i Norge
1Omfatter land i Norden, Vest-Europa utenom Norden, Nord-Amerika og Oseania.
2Omfatter land i Øst-Europa både i og utenfor EU.
Øvrig befolkning 792 281 .. .. 46 230 .. ..
Innvandrere 108 997 68 139 40 858 39 150 38 570 40 170
Innvandrere etter landbakgrunn            
Vest-Europa etc.1 20 204 14 741 5 463 44 600 45 060 43 340
Øst-Europa2 47 312 37 795 9 517 37 640 37 030 40 190
Asia, Sør- og Mellom-Amerika 30 469 11 767 18 702 38 100 35 950 39 420
Afrika 11 012 3 836 7 176 38 050 35 530 39 480
             
101 Danmark 3 339 2 467 872 48 030 48 840 45 580
103 Finland 993 719 274 42 890 42 790 43 150
105 Island 1 108 689 419 44 250 44 560 43 760
106 Sverige 6 646 5 024 1 622 45 020 45 430 43 700
113 Bulgaria 908 742 166 35 700 35 110 38 490
115 Estland 698 550 148 37 830 37 220 40 200
122 Kroatia 984 635 349 39 500 38 650 41 010
123 Italia 395 337 58 40 410 39 870 ..
124 Latvia 1 539 1 313 226 36 580 36 090 39 440
127 Nederland 1 097 815 282 43 230 43 400 42 740
131 Polen 23 277 20 783 2 494 37 370 37 090 39 860
133 Romania 2 186 1 900 286 36 820 36 300 40 680
136 Litauen 5 104 4 280 824 36 320 35 960 38 240
137 Spania 381 277 104 38 330 36 840 42 270
139 Storbritannia 1 023 728 295 49 260 50 360 46 470
140 Russland 2 032 844 1 188 38 900 37 430 39 900
143 Tyrkia 1 684 711 973 39 500 37 440 41 010
144 Tyskland 3 062 2 084 978 41 030 41 470 40 050
148 Ukraina 540 332 208 37 910 37 150 39 030
152 Ungarn 451 381 70 37 020 36 340 ..
155 Bosnia-Hercegovina 3 312 1 711 1 601 39 870 38 320 41 470
156 Nord-Makedonia 536 294 242 39 880 37 740 42 510
157 Slovakia 929 852 77 37 160 36 930 ..
158 Tsjekkia 337 288 49 38 410 38 050 ..
159 Serbia 1 429 1 201 228 39 670 39 170 42 050
161 Kosovo 2 422 1 238 1 184 38 970 38 030 39 970
241 Eritrea 2 608 1 078 1 530 36 780 34 230 38 750
246 Etiopia 1 325 429 896 38 860 35 940 40 270
260 Ghana 330 131 199 38 750 35 910 40 620
279 Kongo 395 78 317 38 350 .. 39 000
303 Marokko 839 351 488 39 440 35 860 41 940
346 Somalia 2 305 565 1 740 37 420 35 860 37 990
404 Afghanistan 1 976 225 1 751 37 070 35 060 37 340
420 Myanmar 575 86 489 36 010 .. 36 520
424 Sri Lanka 2 455 719 1 736 39 500 36 180 40 850
428 Filippinene 4 057 2 714 1 343 36 720 35 790 38 510
444 India 947 400 547 42 400 41 770 42 860
452 Irak 2 569 696 1 873 37 200 35 550 37 820
456 Iran 2 105 650 1 455 40 050 37 780 41 030
484 Kina 675 404 271 36 380 35 490 37 840
534 Pakistan 1 968 668 1 300 39 570 37 090 40 860
564 Syria 459 300 159 34 520 32 960 37 430
568 Thailand 3 251 1 229 2 022 35 630 32 910 37 170
575 Vietnam 2 395 534 1 861 39 200 35 020 40 360
684 USA 397 278 119 47 920 49 140 45 000
715 Brasil 645 368 277 37 180 35 360 39 390
725 Chile 1 408 529 879 39 890 37 140 41 480

Kontakt