Uendret sykefravær

Publisert:

Sykefraværet i 4. kvartal 2017 var på 6,5 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent på samme nivå som de siste fire årene, men utgjør en nedgang på 9,1 prosent siden IA-avtalen ble inngått i 2001.

Selv om sykefraværet totalt sett har vært svært stabilt de siste årene, viser sykefraværsstatistikken at egenmeldt og legemeldt sykefravær har utviklet seg i forskjellige retninger siden 3. kvartal 2017. Mens egenmeldt sykefravær har gått ned med 3,1 prosent, har legemeldt sykefravær økt med 1,3 prosent. Siden sistnevnte utgjør den største delen av det totale sykefraværet i Norge, blir totalen uendret fra 3 til 4. kvartal.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
4. kv. 2000 7.05 0.76 6.29
1. kv. 2001 7.12 0.77 6.34
2. kv. 2001 7.21 0.80 6.41
3. kv. 2001 7.53 0.80 6.73
4. kv. 2001 7.48 0.77 6.70
1. kv. 2002 7.56 0.82 6.74
2. kv. 2002 7.65 0.82 6.83
3. kv. 2002 7.79 0.83 6.96
4. kv. 2002 8.02 0.91 7.10
1. kv. 2003 8.04 0.82 7.22
2. kv. 2003 8.24 0.86 7.39
3. kv. 2003 8.34 0.88 7.45
4. kv. 2003 8.19 0.91 7.28
1. kv. 2004 8.02 0.87 7.16
2. kv. 2004 7.63 0.87 6.75
3. kv. 2004 6.61 0.93 5.68
4. kv. 2004 6.45 0.92 5.53
1. kv. 2005 6.58 0.96 5.61
2. kv. 2005 6.64 0.98 5.66
3. kv. 2005 6.65 0.92 5.73
4. kv. 2005 6.85 0.90 5.95
1. kv. 2006 7.02 0.96 6.06
2. kv. 2006 6.95 0.95 6.00
3. kv. 2006 6.94 0.95 5.99
4. kv. 2006 6.88 0.94 5.93
1. kv. 2007 6.68 0.92 5.76
2. kv. 2007 6.76 0.93 5.82
3. kv. 2007 6.94 0.99 5.95
4. kv. 2007 6.98 1.00 5.98
1. kv. 2008 7.12 1.00 6.12
2. kv. 2008 7.16 0.99 6.17
3. kv. 2008 7.03 0.97 6.07
4. kv. 2008 7.10 1.02 6.09
1. kv. 2009 7.24 0.98 6.27
2. kv. 2009 7.50 0.97 6.53
3. kv. 2009 7.42 0.97 6.45
4. kv. 2009 7.10 0.98 6.12
1. kv. 2010 6.90 1.03 5.87
2. kv. 2010 6.78 1.00 5.79
3. kv. 2010 6.99 1.03 5.96
4. kv. 2010 7.08 1.01 6.07
1. kv. 2011 6.98 0.97 6.01
2. kv. 2011 6.87 0.99 5.89
3. kv. 2011 6.70 1.04 5.67
4. kv. 2011 6.59 1.00 5.59
1. kv. 2012 6.50 0.99 5.51
2. kv. 2012 6.37 0.92 5.45
3. kv. 2012 6.45 0.89 5.56
4. kv. 2012 6.64 1.05 5.59
1. kv. 2013 6.57 0.98 5.60
2. kv. 2013 6.51 1.06 5.45
3. kv. 2013 6.33 0.95 5.39
4. kv. 2013 6.43 0.98 5.45
1. kv. 2014 6.48 1.01 5.47
2. kv. 2014 6.46 0.97 5.49
3. kv. 2014 6.56 1.06 5.49
4. kv. 2014 6.38 0.94 5.44
1. kv. 2015 6.45 1.05 5.40
2. kv. 2015 6.42 1.02 5.39
3. kv. 2015 6.39 1.02 5.36
4. kv. 2015 6.28 0.95 5.33
1. kv. 2016 6.21 0.94 5.27
2. kv. 2016 6.27 0.94 5.33
3. kv. 2016 6.32 0.97 5.34
4. kv. 2016 6.42 1.04 5.38
1. kv. 2017 6.38 0.97 5.42
2. kv. 2017 6.47 1.05 5.42
3. kv. 2017 6.47 1.02 5.46
4. kv. 2017 6.51 0.98 5.53

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Menn og kvinner Menn Kvinner
4. kv. 2000 7.05 5.79 8.66
1. kv. 2001 7.12 5.86 8.73
2. kv. 2001 7.21 5.95 8.83
3. kv. 2001 7.53 6.23 9.20
4. kv. 2001 7.48 6.14 9.21
1. kv. 2002 7.56 6.21 9.29
2. kv. 2002 7.65 6.32 9.34
3. kv. 2002 7.79 6.45 9.50
4. kv. 2002 8.02 6.65 9.73
1. kv. 2003 8.04 6.66 9.77
2. kv. 2003 8.24 6.81 10.04
3. kv. 2003 8.34 6.88 10.15
4. kv. 2003 8.19 6.78 9.95
1. kv. 2004 8.02 6.58 9.82
2. kv. 2004 7.63 6.22 9.38
3. kv. 2004 6.61 5.38 8.14
4. kv. 2004 6.45 5.27 7.91
1. kv. 2005 6.58 5.36 8.08
2. kv. 2005 6.64 5.38 8.20
3. kv. 2005 6.65 5.39 8.21
4. kv. 2005 6.85 5.48 8.56
1. kv. 2006 7.02 5.63 8.76
2. kv. 2006 6.95 5.58 8.66
3. kv. 2006 6.94 5.57 8.65
4. kv. 2006 6.88 5.50 8.61
1. kv. 2007 6.68 5.28 8.43
2. kv. 2007 6.76 5.38 8.49
3. kv. 2007 6.94 5.52 8.70
4. kv. 2007 6.98 5.51 8.81
1. kv. 2008 7.12 5.59 9.03
2. kv. 2008 7.16 5.64 9.05
3. kv. 2008 7.03 5.58 8.85
4. kv. 2008 7.10 5.70 8.83
1. kv. 2009 7.24 5.87 8.94
2. kv. 2009 7.50 6.11 9.20
3. kv. 2009 7.42 6.04 9.10
4. kv. 2009 7.10 5.72 8.79
1. kv. 2010 6.90 5.53 8.59
2. kv. 2010 6.78 5.43 8.45
3. kv. 2010 6.99 5.56 8.74
4. kv. 2010 7.08 5.60 8.90
1. kv. 2011 6.98 5.48 8.83
2. kv. 2011 6.87 5.38 8.71
3. kv. 2011 6.70 5.21 8.56
4. kv. 2011 6.59 5.11 8.44
1. kv. 2012 6.50 5.04 8.32
2. kv. 2012 6.37 4.91 8.19
3. kv. 2012 6.45 4.96 8.32
4. kv. 2012 6.64 5.15 8.50
1. kv. 2013 6.57 5.11 8.40
2. kv. 2013 6.51 5.03 8.36
3. kv. 2013 6.33 4.88 8.16
4. kv. 2013 6.43 4.96 8.26
1. kv. 2014 6.48 5.02 8.30
2. kv. 2014 6.46 5.00 8.29
3. kv. 2014 6.56 5.06 8.42
4. kv. 2014 6.38 4.90 8.23
1. kv. 2015 6.45 4.92 8.28
2. kv. 2015 6.42 4.90 8.23
3. kv. 2015 6.39 4.90 8.15
4. kv. 2015 6.28 4.84 7.99
1. kv. 2016 6.21 4.76 7.90
2. kv. 2016 6.27 4.82 7.98
3. kv. 2016 6.32 4.88 8.01
4. kv. 2016 6.42 4.95 8.13
1. kv. 2017 6.38 4.93 8.09
2. kv. 2017 6.47 4.95 8.27
3. kv. 2017 6.47 4.91 8.31
4. kv. 2017 6.51 4.97 8.33

Halvveis til målsettingen i IA-avtalen

IA-avtalen trådte i kraft fra 2. kvartal 2001. Én av de viktigste målsettingene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Nedgangen i sykefravær siden avtalen ble inngått, har vært på 9,1 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til A-ordningen, som omtales nærmere i Om statistikken. Her er også metoden for sesong- og influensajustering nærmere omtalt.

Statistikken blir publisert i samarbeid med NAV.

Faktasider

Kontakt