Stabilt sykefravær

Publisert:

Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene.

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært stabilt de siste årene, viser tall fra sykefraværsstatistikken, som blir publisert i samarbeid med NAV. Figur 1 viser at dette gjelder både det egenmeldte og det legemeldte sykefraværet.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
1. kv. 2001 6.5 0.75 5.75
2. kv. 2001 6.61 0.78 5.83
3. kv. 2001 6.84 0.77 6.07
4. kv. 2001 6.79 0.75 6.05
1. kv. 2002 6.83 0.78 6.05
2. kv. 2002 6.93 0.79 6.14
3. kv. 2002 7.08 0.8 6.28
4. kv. 2002 7.27 0.88 6.39
1. kv. 2003 7.29 0.79 6.51
2. kv. 2003 7.47 0.82 6.65
3. kv. 2003 7.54 0.85 6.69
4. kv. 2003 7.52 0.88 6.63
1. kv. 2004 7.25 0.83 6.42
2. kv. 2004 6.91 0.84 6.07
3. kv. 2004 6.01 0.9 5.11
4. kv. 2004 5.86 0.88 4.98
1. kv. 2005 5.98 0.92 5.06
2. kv. 2005 6.03 0.94 5.09
3. kv. 2005 5.99 0.88 5.12
4. kv. 2005 6.2 0.86 5.33
1. kv. 2006 6.39 0.93 5.46
2. kv. 2006 6.32 0.91 5.41
3. kv. 2006 6.29 0.91 5.38
4. kv. 2006 6.23 0.9 5.33
1. kv. 2007 6.08 0.89 5.19
2. kv. 2007 6.14 0.9 5.25
3. kv. 2007 6.26 0.94 5.32
4. kv. 2007 6.3 0.95 5.34
1. kv. 2008 6.38 0.94 5.43
2. kv. 2008 6.42 0.94 5.48
3. kv. 2008 6.38 0.92 5.46
4. kv. 2008 6.46 0.97 5.49
1. kv. 2009 6.52 0.93 5.59
2. kv. 2009 6.71 0.92 5.79
3. kv. 2009 6.67 0.92 5.75
4. kv. 2009 6.38 0.92 5.46
1. kv. 2010 6.18 0.97 5.21
2. kv. 2010 6.12 0.95 5.17
3. kv. 2010 6.23 0.97 5.27
4. kv. 2010 6.32 0.95 5.36
1. kv. 2011 6.29 0.92 5.37
2. kv. 2011 6.16 0.94 5.23
3. kv. 2011 5.9 0.96 4.94
4. kv. 2011 5.9 0.94 4.96
1. kv. 2012 5.86 0.94 4.92
2. kv. 2012 5.7 0.87 4.83
3. kv. 2012 5.79 0.84 4.94
4. kv. 2012 5.96 0.99 4.97
1. kv. 2013 5.86 0.91 4.95
2. kv. 2013 5.84 1.01 4.83
3. kv. 2013 5.66 0.89 4.77
4. kv. 2013 5.75 0.92 4.83
1. kv. 2014 5.82 0.95 4.87
2. kv. 2014 5.79 0.93 4.86
3. kv. 2014 5.9 1.01 4.89
4. kv. 2014 5.75 0.89 4.86
1. kv. 2015 5.82 0.97 4.85
2. kv. 2015 5.87 0.95 4.92
3. kv. 2015 5.9 0.95 4.95
4. kv. 2015 5.76 0.88 4.88
1. kv. 2016 5.64 0.85 4.79
2. kv. 2016 5.74 0.88 4.86
3. kv. 2016 5.77 0.89 4.88
4. kv. 2016 5.85 0.95 4.9
1. kv. 2017 5.84 0.89 4.96
2. kv. 2017 5.96 0.99 4.97
3. kv. 2017 5.88 0.92 4.96
4. kv. 2017 5.92 0.9 5.02
1. kv. 2018 5.76 0.86 4.89
2. kv. 2018 5.68 0.85 4.83
3. kv. 2018 5.75 0.86 4.89
4. kv. 2018 5.79 0.84 4.95
1. kv. 2019 5.85 0.88 4.97

Figur 2 viser at det sesong- og influensajusterte sykefraværet også har vært ganske stabilt de siste årene når man ser på kvinner og menn hver for seg.

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Begge kjønn Menn Kvinner
1. kv. 2001 6.5 5.34 7.92
2. kv. 2001 6.61 5.42 8.08
3. kv. 2001 6.84 5.62 8.34
4. kv. 2001 6.79 5.55 8.32
1. kv. 2002 6.83 5.59 8.36
2. kv. 2002 6.93 5.7 8.42
3. kv. 2002 7.08 5.83 8.58
4. kv. 2002 7.27 6.01 8.78
1. kv. 2003 7.29 6 8.83
2. kv. 2003 7.47 6.13 9.07
3. kv. 2003 7.54 6.19 9.15
4. kv. 2003 7.52 6.19 9.09
1. kv. 2004 7.25 5.93 8.83
2. kv. 2004 6.91 5.59 8.48
3. kv. 2004 6.01 4.87 7.35
4. kv. 2004 5.86 4.76 7.16
1. kv. 2005 5.98 4.86 7.3
2. kv. 2005 6.03 4.86 7.41
3. kv. 2005 5.99 4.84 7.36
4. kv. 2005 6.2 4.94 7.69
1. kv. 2006 6.39 5.09 7.93
2. kv. 2006 6.32 5.05 7.83
3. kv. 2006 6.29 5.02 7.8
4. kv. 2006 6.23 4.97 7.73
1. kv. 2007 6.08 4.79 7.6
2. kv. 2007 6.14 4.88 7.64
3. kv. 2007 6.26 4.96 7.81
4. kv. 2007 6.3 4.95 7.9
1. kv. 2008 6.38 5 8.01
2. kv. 2008 6.42 5.05 8.04
3. kv. 2008 6.38 5.05 7.96
4. kv. 2008 6.46 5.16 8
1. kv. 2009 6.52 5.26 8
2. kv. 2009 6.71 5.44 8.2
3. kv. 2009 6.67 5.42 8.12
4. kv. 2009 6.38 5.13 7.83
1. kv. 2010 6.18 4.96 7.6
2. kv. 2010 6.12 4.89 7.55
3. kv. 2010 6.23 4.96 7.71
4. kv. 2010 6.32 4.99 7.87
1. kv. 2011 6.29 4.93 7.87
2. kv. 2011 6.16 4.81 7.75
3. kv. 2011 5.9 4.58 7.45
4. kv. 2011 5.9 4.58 7.46
1. kv. 2012 5.86 4.54 7.41
2. kv. 2012 5.7 4.39 7.26
3. kv. 2012 5.79 4.44 7.37
4. kv. 2012 5.96 4.62 7.54
1. kv. 2013 5.86 4.55 7.4
2. kv. 2013 5.84 4.5 7.43
3. kv. 2013 5.66 4.37 7.2
4. kv. 2013 5.75 4.43 7.31
1. kv. 2014 5.82 4.49 7.39
2. kv. 2014 5.79 4.46 7.36
3. kv. 2014 5.9 4.54 7.49
4. kv. 2014 5.75 4.41 7.32
1. kv. 2015 5.82 4.43 7.47
2. kv. 2015 5.87 4.5 7.49
3. kv. 2015 5.9 4.56 7.49
4. kv. 2015 5.76 4.44 7.31
1. kv. 2016 5.64 4.32 7.18
2. kv. 2016 5.74 4.42 7.28
3. kv. 2016 5.77 4.48 7.27
4. kv. 2016 5.85 4.52 7.41
1. kv. 2017 5.84 4.51 7.41
2. kv. 2017 5.96 4.56 7.6
3. kv. 2017 5.88 4.48 7.52
4. kv. 2017 5.92 4.53 7.55
1. kv. 2018 5.76 4.45 7.29
2. kv. 2018 5.68 4.38 7.2
3. kv. 2018 5.75 4.41 7.34
4. kv. 2018 5.79 4.42 7.4
1. kv. 2019 5.85 4.46 7.5

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

Fordelt etter arbeidssted, hadde Oslo og Rogaland det laveste nivået på sykefraværet med 5,8 prosent, mens Nordland lå høyest med 7,9 prosent i 1. kvartal 2019. Fylkene med sterkest nedgang i sykefraværet fra samme kvartal året før var Vest-Agder, Rogaland og Vestfold. Aust-Agder og Nordland hadde sterkest økning. Disse tallene er ikke sesong- og influensajusterte, og vi sammenligner derfor med samme kvartal året før.

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke

ØSTFOLD 7.6 4
AKERSHUS 6.7 2
OSLO 5.8 1
HEDMARK 7.2 3
OPPLAND 7.6 4
BUSKERUD 6.8 2
VESTFOLD 6.7 2
TELEMARK 7.2 3
AUST-AGDER 7.5 4
VEST-AGDER 6.5 2
ROGALAND 5.8 1
HORDALAND 6.5 2
SOGN OG FJORDANE 6.4 2
MØRE OG ROMSDAL 7.0 3
NORDLAND 7.9 4
TROMS - ROMSA 7.2 3
FINNMARK - FINNMÁRKU 7.6 4
TRØNDELAG 7.0 3
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke
ØSTFOLD 7.6 4
AKERSHUS 6.7 2
OSLO 5.8 1
HEDMARK 7.2 3
OPPLAND 7.6 4
BUSKERUD 6.8 2
VESTFOLD 6.7 2
TELEMARK 7.2 3
AUST-AGDER 7.5 4
VEST-AGDER 6.5 2
ROGALAND 5.8 1
HORDALAND 6.5 2
SOGN OG FJORDANE 6.4 2
MØRE OG ROMSDAL 7.0 3
NORDLAND 7.9 4
TROMS - ROMSA 7.2 3
FINNMARK - FINNMÁRKU 7.6 4
TRØNDELAG 7.0 3

Ny IA-avtale og endrede målsetninger

Etter at den nye IA-avtalen, som gjelder til utgangen av 2022, ble signert, er en viktig målsetning at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018. Sammenlignet med årsgjennomsnittet av de sesong- og influensajusterte tallene for 2018, var det en svak økning på 1,9 prosent i 1. kvartal 2019.

Faktasider