Stabilt sykefravær

Publisert:

Sykefraværet i 3. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før.

Figur 1 viser utviklingen i det sesong- og influensajusterte sykefraværet for egen- og legemeldt fravær fra og med 3. kvartal 2000. I første halvdel av 2018 gikk sykefraværet svakt ned, men mellom årets 2. og 3. kvartal var det bare mindre endringer.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
3. kv. 2000 7.12 0.77 6.35
4. kv. 2000 7.05 0.76 6.29
1. kv. 2001 7.12 0.78 6.35
2. kv. 2001 7.22 0.80 6.41
3. kv. 2001 7.53 0.80 6.73
4. kv. 2001 7.48 0.78 6.70
1. kv. 2002 7.56 0.82 6.74
2. kv. 2002 7.65 0.82 6.83
3. kv. 2002 7.80 0.83 6.97
4. kv. 2002 8.02 0.92 7.10
1. kv. 2003 8.04 0.82 7.22
2. kv. 2003 8.25 0.86 7.39
3. kv. 2003 8.34 0.88 7.45
4. kv. 2003 8.20 0.91 7.29
1. kv. 2004 8.03 0.87 7.16
2. kv. 2004 7.63 0.88 6.75
3. kv. 2004 6.61 0.93 5.68
4. kv. 2004 6.46 0.92 5.54
1. kv. 2005 6.58 0.97 5.62
2. kv. 2005 6.65 0.98 5.67
3. kv. 2005 6.65 0.92 5.73
4. kv. 2005 6.85 0.91 5.95
1. kv. 2006 7.02 0.96 6.06
2. kv. 2006 6.96 0.95 6.01
3. kv. 2006 6.94 0.95 5.99
4. kv. 2006 6.88 0.95 5.93
1. kv. 2007 6.69 0.93 5.76
2. kv. 2007 6.76 0.93 5.83
3. kv. 2007 6.94 0.99 5.95
4. kv. 2007 6.98 1.00 5.98
1. kv. 2008 7.12 1.00 6.12
2. kv. 2008 7.16 0.99 6.17
3. kv. 2008 7.03 0.97 6.07
4. kv. 2008 7.10 1.02 6.09
1. kv. 2009 7.25 0.98 6.27
2. kv. 2009 7.50 0.97 6.53
3. kv. 2009 7.43 0.98 6.46
4. kv. 2009 7.11 0.99 6.12
1. kv. 2010 6.90 1.03 5.87
2. kv. 2010 6.79 1.00 5.79
3. kv. 2010 6.99 1.03 5.96
4. kv. 2010 7.08 1.01 6.07
1. kv. 2011 6.98 0.97 6.01
2. kv. 2011 6.88 0.99 5.89
3. kv. 2011 6.70 1.04 5.67
4. kv. 2011 6.58 1.00 5.59
1. kv. 2012 6.50 0.99 5.51
2. kv. 2012 6.38 0.92 5.45
3. kv. 2012 6.46 0.89 5.56
4. kv. 2012 6.64 1.05 5.59
1. kv. 2013 6.58 0.98 5.60
2. kv. 2013 6.51 1.06 5.45
3. kv. 2013 6.36 0.95 5.41
4. kv. 2013 6.41 0.97 5.43
1. kv. 2014 6.47 1.01 5.47
2. kv. 2014 6.47 0.98 5.49
3. kv. 2014 6.52 1.06 5.46
4. kv. 2014 6.41 0.94 5.47
1. kv. 2015 6.46 1.06 5.41
2. kv. 2015 6.43 1.03 5.40
3. kv. 2015 6.36 1.02 5.34
4. kv. 2015 6.30 0.95 5.35
1. kv. 2016 6.22 0.94 5.28
2. kv. 2016 6.30 0.95 5.35
3. kv. 2016 6.37 0.99 5.38
4. kv. 2016 6.34 1.02 5.32
1. kv. 2017 6.40 0.97 5.43
2. kv. 2017 6.52 1.07 5.45
3. kv. 2017 6.47 1.02 5.45
4. kv. 2017 6.48 0.98 5.50
1. kv. 2018 6.34 0.96 5.38
2. kv. 2018 6.22 0.92 5.30
3. kv. 2018 6.24 0.93 5.31

Figur 2 viser at det bare var mindre endringer i det sesong- og influensajusterte sykefraværet fordelt på menn og kvinner fra 2. til 3. kvartal 2018.

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Menn og kvinner Menn Kvinner
3. kv. 2000 7.12 5.89 8.72
4. kv. 2000 7.05 5.80 8.67
1. kv. 2001 7.12 5.86 8.74
2. kv. 2001 7.22 5.95 8.84
3. kv. 2001 7.53 6.23 9.20
4. kv. 2001 7.48 6.14 9.22
1. kv. 2002 7.56 6.21 9.30
2. kv. 2002 7.65 6.33 9.35
3. kv. 2002 7.80 6.45 9.51
4. kv. 2002 8.02 6.66 9.73
1. kv. 2003 8.04 6.66 9.77
2. kv. 2003 8.25 6.81 10.05
3. kv. 2003 8.34 6.88 10.15
4. kv. 2003 8.20 6.78 9.96
1. kv. 2004 8.03 6.59 9.83
2. kv. 2004 7.63 6.22 9.38
3. kv. 2004 6.61 5.39 8.14
4. kv. 2004 6.46 5.28 7.92
1. kv. 2005 6.58 5.37 8.09
2. kv. 2005 6.65 5.39 8.21
3. kv. 2005 6.65 5.39 8.22
4. kv. 2005 6.85 5.48 8.56
1. kv. 2006 7.02 5.63 8.76
2. kv. 2006 6.96 5.59 8.66
3. kv. 2006 6.94 5.58 8.65
4. kv. 2006 6.88 5.50 8.61
1. kv. 2007 6.69 5.29 8.44
2. kv. 2007 6.76 5.38 8.49
3. kv. 2007 6.94 5.53 8.70
4. kv. 2007 6.98 5.52 8.81
1. kv. 2008 7.12 5.59 9.03
2. kv. 2008 7.16 5.65 9.06
3. kv. 2008 7.03 5.58 8.85
4. kv. 2008 7.10 5.71 8.83
1. kv. 2009 7.25 5.87 8.94
2. kv. 2009 7.50 6.11 9.21
3. kv. 2009 7.43 6.05 9.12
4. kv. 2009 7.11 5.73 8.80
1. kv. 2010 6.90 5.53 8.58
2. kv. 2010 6.79 5.43 8.46
3. kv. 2010 6.99 5.56 8.75
4. kv. 2010 7.08 5.61 8.90
1. kv. 2011 6.98 5.48 8.83
2. kv. 2011 6.88 5.39 8.72
3. kv. 2011 6.70 5.21 8.56
4. kv. 2011 6.58 5.11 8.43
1. kv. 2012 6.50 5.04 8.33
2. kv. 2012 6.38 4.92 8.21
3. kv. 2012 6.46 4.96 8.33
4. kv. 2012 6.64 5.15 8.49
1. kv. 2013 6.58 5.12 8.39
2. kv. 2013 6.51 5.03 8.36
3. kv. 2013 6.36 4.90 8.19
4. kv. 2013 6.41 4.95 8.22
1. kv. 2014 6.47 5.01 8.30
2. kv. 2014 6.47 5.00 8.30
3. kv. 2014 6.52 5.03 8.36
4. kv. 2014 6.41 4.92 8.28
1. kv. 2015 6.46 4.93 8.28
2. kv. 2015 6.43 4.92 8.24
3. kv. 2015 6.36 4.88 8.10
4. kv. 2015 6.30 4.86 8.01
1. kv. 2016 6.22 4.76 7.93
2. kv. 2016 6.30 4.84 8.02
3. kv. 2016 6.37 4.91 8.08
4. kv. 2016 6.34 4.91 8.01
1. kv. 2017 6.40 4.93 8.13
2. kv. 2017 6.52 4.97 8.33
3. kv. 2017 6.47 4.92 8.29
4. kv. 2017 6.48 4.95 8.27
1. kv. 2018 6.34 4.89 8.06
2. kv. 2018 6.22 4.78 7.92
3. kv. 2018 6.24 4.76 8.00

Sykefraværet ned 12,9 prosent siden inngåelsen av IA-avtalen

IA-avtalen trådte første gang i kraft fra 2. kvartal 2001. En av de viktigste målsettingene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Nedgangen i sykefraværet siden inngåelsen av avtalen, har vært på 12,9 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til a-ordningen, som omtales nærmere i Om statistikken.

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

Oslo og Rogaland hadde det laveste nivået på fraværet med 5,4 prosent i 3. kvartal 2018, mens Nordland lå høyest med 7,1 prosent. Disse fylkestallene gjelder både egen- og legemeldt sykefravær og er ikke sesong- og influensajusterte.   

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke. 2. kvartal 2018

ØSTFOLD 6.8
AKERSHUS 6.2
OSLO 5.4
HEDMARK 6.5
OPPLAND 6.8
BUSKERUD 6.3
VESTFOLD 6.2
TELEMARK 6.6
AUST-AGDER 6.4
VEST-AGDER 6.3
ROGALAND 5.4
HORDALAND 6.2
SOGN OG FJORDANE 5.6
MØRE OG ROMSDAL 6.3
NORDLAND 7.1
TROMS - ROMSA 6.8
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.7
TRØNDELAG 6.3
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke. 2. kvartal 2018
ØSTFOLD 6.8
AKERSHUS 6.2
OSLO 5.4
HEDMARK 6.5
OPPLAND 6.8
BUSKERUD 6.3
VESTFOLD 6.2
TELEMARK 6.6
AUST-AGDER 6.4
VEST-AGDER 6.3
ROGALAND 5.4
HORDALAND 6.2
SOGN OG FJORDANE 5.6
MØRE OG ROMSDAL 6.3
NORDLAND 7.1
TROMS - ROMSA 6.8
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.7
TRØNDELAG 6.3

Sykefraværsstatistikken blir publisert i samarbeid med NAV.

Endringer i sykefraværsstatistikken fra og med 4. kvartal 2018

For å redusere utvalgsusikkerheten og forbedre kvaliteten på sykefraværsstatistikken har NAV og SSB besluttet å fjerne feriekorrigeringen i beregningen av sykefraværsprosenten fra og med neste publisering 20. mars 2019. Ved denne publiseringen vil NAV og SSB publisere tall etter gammel og ny beregningsmetode – og ny beregningsmetode vil bli anvendt bakover i tid for å få sammenlignbare tidsserier tilbake til år 2000.

Dagens feriekorrigering i beregningen av sykefraværsprosenten består i at NAV og SSB korrigerer avtalte/mulige dagsverk (dvs. nevneren i sykefraværsprosenten) på bakgrunn av informasjon om ferie hentet fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Dermed er feriekorrigeringsfaktoren heftet med utvalgsusikkerhet.

Fjerning av feriekorrigeringen i sykefraværsstatistikken gir en noe lavere sykefraværsprosent, særlig gjelder dette for 3. kvartal da mange har ferie. Men ny beregningsmetode vil som nevnt bli anvendt bakover i tid for å gi sammenlignbare tidsserier tilbake til år 2000. Mer informasjon kommer i forbindelse med publiseringen 20. mars.

 

 

Faktasider