Små endringar i talet på ledige stillingar

Publisert:

Talet på ledige stillingar gjekk opp med 900 frå 3. til 4. kvartal 2019. Mykje av auken kom i varehandel, ei næring som har hatt svingingar dei siste kvartala.

Talet på ledige stillingar gjekk opp med 900 frå 3. til 4. kvartal 2019, viser sesongjusterte tal frå statistikken Ledige stillingar. Den sesongjusterte prosentdelen av ledige stillingar var på 2,4 i 4. kvartal 2019, same nivå som kvartalet før.

Den langsiktige utviklinga, vist ved trendtalet i figur 1, viser ein nedgang i talet på ledige stillingar frå 3. kvartal i 2019. Dette kjem etter ein samanhengande auke sidan 1. kvartal 2016.

Figur 1. Ledige stillingar. Sesongjusterte tal og trend

Sesongjustert Trend
4. kv. 2010 63200 63500
1. kv. 2011 66100 66500
2. kv. 2011 71500 70000
3. kv. 2011 70000 70500
4. kv. 2011 70200 69300
1. kv. 2012 66300 67200
2. kv. 2012 64900 64600
3. kv. 2012 63500 64100
4. kv. 2012 65600 65200
1. kv. 2013 64800 66000
2. kv. 2013 67500 65500
3. kv. 2013 61500 62000
4. kv. 2013 57400 58300
1. kv. 2014 59000 57900
2. kv. 2014 58800 58200
3. kv. 2014 56900 57400
4. kv. 2014 59700 57100
1. kv. 2015 57800 56700
2. kv. 2015 56400 55000
3. kv. 2015 52400 52800
4. kv. 2015 50300 51000
1. kv. 2016 53000 50400
2. kv. 2016 50900 51900
3. kv. 2016 55200 54000
4. kv. 2016 54200 55900
1. kv. 2017 55800 57600
2. kv. 2017 58700 59000
3. kv. 2017 60300 61000
4. kv. 2017 64200 63600
1. kv. 2018 65700 65900
2. kv. 2018 67900 67900
3. kv. 2018 72700 68900
4. kv. 2018 65800 69300
1. kv. 2019 72700 72100
2. kv. 2019 75700 74200
3. kv. 2019 70300 72600
4. kv. 2019 71200 69900

Størst auke i varehandel

Etter ein stor nedgang på 3 300 førre kvartal, auka talet på ledige stillingar innan varehandel med 1 900 i 4. kvartal. I pleie- og omsorgstenester auka talet på ledige stillingar med 1 600, etter ein nedgang på 600 førre kvartal.

Framleis nedgang i byggje- og anleggsverksemd

Talet på ledige stillingar i byggje- og anleggsverksemd var på 4 200 i 4. kvartal, ein nedgang på 1 100 frå førre kvartal. Nedgangen på 900 frå 2. til 3. kvartal held dermed frem.

Faktaside

Kontakt