Midlertidig ansatte i 4. kvartal 2015 etter status og type ansettelse i 4. kvartal 2016. Prosent

Tilbake til artikkelen

Midlertidig ansatte i 4. kvartal 2015 etter status og type ansettelse i 4. kvartal 2016. Prosent
I alt 100
Fast ansatt 47
Midlertidig ansatt 30
Sysselsatte ellers 4
   
Arbeidsledig 4
Utenfor arbeidsstyrken 15

Faktaside

Kontakt