Tabell

Midlertidig ansatte i 4. kvartal 2015 etter status og type ansettelse i 4. kvartal 2016. Prosent
I alt100
Fast ansatt47
Midlertidig ansatt30
Sysselsatte ellers4
  
Arbeidsledig4
Utenfor arbeidsstyrken15