Sysselsatte etter innvandrerbakgrunn, verdensregion og utvalgte næringsgrupper. Prosent. 4. kvartal 2019

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte etter innvandrerbakgrunn, verdensregion og utvalgte næringsgrupper. Prosent. 4. kvartal 2019
  Sysselsatte ekskl. invandrere Sysselsatte innvandrere i alt Norden Vest-Europa ellers EU land i Øst- Europa Øst-Europa ellers Nord-Amerika og Oseania Asia Afrika Sør- og Mellom-Amerika
49.3 Landtransport med passasjerer 0,8 2,7 0,6 0,9 1,5 1,8 0,2 4,0 7,9 0,8
55 Overnattingsvirksomhet 0,6 2,6 1,8 2,2 3,0 2,0 1,1 2,8 3,1 3,1
56 Serveringsvirksomhet 1,4 6,6 3,9 5,0 4,5 3,7 4,5 11,9 5,6 6,6
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 3,9 10,8 4,9 5,3 15,7 8,6 4,0 9,5 13,8 11,1
I alt 6,7 22,7 11,2 13,4 24,7 16,1 9,8 28,2 30,4 21,6

Kontakt