Nedgang i ledige stillingar

Publisert:

Talet på ledige stillingar gjekk ned med 5 600 frå 2. til 3. kvartal 2019. Nedgangen var størst innan varehandel, ei næring som har opplevd ein del svingingar dei siste kvartala.

Talet på ledige stillingar gjekk ned med 5 600 frå 2. til 3. kvartal 2019, viser sesongjusterte tal frå statistikken Ledige stillingar. Den sesongjusterte prosentdelen av ledige stillingar var på 2,4 i 3. kvartal 2019, ein nedgang på 0,2 prosentpoeng samanlikna med 2. kvartal same år.

Det sesongjusterte talet på ledige stillingar har variert ein del dei siste kvartala, og nedgangen dette kvartalet kjem etter det høgste nivået på ledige stillingar sidan 2010. Den langsiktige utviklinga, vist ved trendtalet i figur 1, viser at nedgangen i talet på ledige stillingar kjem etter ein periode med samanhengande auke frå 1. kvartal 2016.

Store svingingar dei siste kvartala

Talet på ledige stillingar innan varehandel gjekk ned med 3 200 i 3. kvartal, etter ein auke på 1 400 førre kvartal. I byggje- og anleggsverksemd gjekk talet på ledige stillingar ned med 900, mens det var ein auke på 800 førre kvartal. Desse to næringane stod for dei største endringane dei siste to kvartala.

Figur 1. Ledige stillingar. Sesongjusterte tal og trend

Sesongjustert Trend
3. kv. 2010 65600 62800
4. kv. 2010 63200 63500
1. kv. 2011 66000 66500
2. kv. 2011 71500 70100
3. kv. 2011 70000 70500
4. kv. 2011 70200 69300
1. kv. 2012 66300 67200
2. kv. 2012 64900 64600
3. kv. 2012 63500 64100
4. kv. 2012 65700 65300
1. kv. 2013 64700 65900
2. kv. 2013 67500 65400
3. kv. 2013 61500 62000
4. kv. 2013 57400 58300
1. kv. 2014 59000 57800
2. kv. 2014 58800 58200
3. kv. 2014 57000 57500
4. kv. 2014 59800 57200
1. kv. 2015 57700 56700
2. kv. 2015 56400 55000
3. kv. 2015 52400 52800
4. kv. 2015 50400 51200
1. kv. 2016 53000 50700
2. kv. 2016 50900 52100
3. kv. 2016 55200 54100
4. kv. 2016 54400 56100
1. kv. 2017 55700 57600
2. kv. 2017 58700 59000
3. kv. 2017 60200 61100
4. kv. 2017 64400 63700
1. kv. 2018 65600 65900
2. kv. 2018 67900 67800
3. kv. 2018 72600 69000
4. kv. 2018 66100 69700
1. kv. 2019 72600 72300
2. kv. 2019 75700 74100
3. kv. 2019 70100 71700

Faktaside

Kontakt