Registrert helt ledige etter bostedsfylke og innvandrerbakgrunn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

Tilbake til artikkelen

Registrert helt ledige etter bostedsfylke og innvandrerbakgrunn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020
  Februar Mars Endring
  Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt
Hele landet 38 592 26 820 213 108 87 195 174 516 60 375
             
Oslo 4 265 5 569 30 630 21 663 26 365 16 094
Rogaland 3 233 2 512 17 238 7 551 14 005 5 039
Møre og Romsdal 1 880 1 025 10 533 3 302 8 653 2 277
Nordland 1 673 752 8 218 2 196 6 545 1 444
Viken 8 472 7 253 47 378 22 366 38 906 15 113
Innlandet 2 621 1 159 14 193 3 896 11 572 2 737
Vestfold og Telemark 3 719 2 118 16 391 5 581 12 672 3 463
Agder 2 558 1 314 11 833 3 657 9 275 2 343
Vestland 4 458 2 790 24 983 8 905 20 525 6 115
Trøndelag 3 249 1 652 18 389 5 147 15 140 3 495
Troms og Finnmark 1 893 675 9 443 2 930 7 550 2 255
Ukjent 571 1 3 879 1 .. ..
             
Prosentpoeng            
Hele landet 1,7 5,5 9,1 17,7 7,4 12,2
             
Oslo 1,5 5,0 10,7 19,5 9,2 14,5
Rogaland 1,5 5,5 8,1 16,4 6,6 10,9
Møre og Romsdal 1,6 5,2 9,3 17,4 7,7 12,2
Nordland 1,5 5,5 7,5 15,8 6,0 10,3
Viken 1,7 5,6 9,2 17,1 7,5 11,5
Innlandet 1,6 5,5 8,7 18,4 7,1 12,9
Vestfold og Telemark 2,1 7,0 9,2 18,4 7,1 11,4
Agder 1,9 6,3 8,9 17,6 7,0 11,3
Vestland 1,5 5,6 8,6 17,7 7,1 12,1
Trøndelag 1,5 5,4 8,5 16,8 7,0 11,4
Troms og Finnmark 1,7 3,7 8,4 16,0 6,7 12,3

Kontakt