Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn, verdensregion og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020

Tilbake til artikkelen

Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn, verdensregion og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. Februar-mars 2020
  Februar Mars
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
Registrerte helt arbeidsledige i alt 65 412 38 519 26 893 300 303 166 401 133 902
             
Befolkningen ekskl. innvandrere 38 592 23 729 14 863 213 108 117 856 95 252
             
Innvandrere i alt 26 820 14 790 12 030 87 195 48 545 38 650
Norden 1 047 637 410 6 097 3 411 2 686
Vest-Europa ellers 1 441 886 555 6 821 4 255 2 566
EU land i Øst-Europa 8 543 5 286 3 257 27 932 16 162 11 770
Øst-Europa ellers 2 094 911 1 183 6 398 2 898 3 500
Nord-Amerika og Oseania 188 106 82 847 500 347
Asia (inkl. Tyrkia) 7 787 3 689 4 098 26 203 13 390 12 813
Afrika 4 879 2 949 1 930 10 059 6 641 3 418
Sør- og Mellom-Amerika 841 326 515 2 838 1 288 1 550
             
Registrerte helt arbeidsledige i alt 2,3 2,6 2,0 10,6 11,1 10,1
             
Befolkningen ekskl. innvandrere 1,7 1,9 1,3 9,1 9,6 8,6
             
Innvandrere i alt 5,5 5,4 5,5 17,7 17,7 17,7
Norden 2,2 2,6 1,9 13,1 13,7 12,3
Vest-Europa ellers 2,9 2,9 2,9 13,9 14,1 13,3
EU land i Øst-Europa 6,0 5,9 6,1 19,7 18,2 22,0
Øst-Europa ellers 4,8 4,6 5,0 14,7 14,7 14,8
Nord-Amerika og Oseania 2,4 2,4 2,4 10,8 11,4 10,1
Asia (inkl. Tyrkia) 5,8 5,5 6,2 19,4 19,7 19,1
Afrika 9,3 9,3 9,3 19,3 20,9 16,6
Sør- og Mellom-Amerika 5,2 4,6 5,8 17,6 18,0 17,3

Kontakt