Desilfordeling av månedslønn per september 2016. Grenseverdier for 1.-9.desil

Tilbake til artikkelen

Desilfordeling av månedslønn per september 2016. Grenseverdier for 1.-9.desil
  Antall arbeidsforhold Grenseverdier månedslønn
  1.desil 2.desil 3.desil 4.desil 5.desil (median) 6.desil 7.desil 8.desil 9.desil
I alt 2 643 654 27 000 30 900 33 400 36 300 39 100 42 100 45 800 51 400 63 100
Ansatte uten innvandrere 2 241 417 27 500 31 800 34 400 37 300 40 000 43 000 46 700 52 500 64 500
Innvandrere ialt 402 237 25 400 28 200 29 900 31 700 33 600 36 300 39 900 44 600 54 400
Av dette:                    
Norden 48 220 28 300 32 000 34 900 37 600 40 600 43 800 48 000 54 500 67 000
Vest-Europa 42 752 27 500 31 200 34 200 37 500 40 800 44 700 50 000 58 300 74 600
Øst-Europa 151 483 25 500 27 900 29 200 30 500 32 000 33 600 35 800 39 300 45 400
Afrika 38 233 24 300 26 800 28 300 29 800 31 700 33 600 36 300 40 000 45 700
Asia med Tyrkia 102 309 24 400 27 100 29 000 30 900 32 700 35 000 38 400 42 700 50 800
Nord-Amerika og Oseania 6 313 29 000 33 300 37 200 40 600 44 200 48 300 53 800 61 900 76 700
Sør- og Mellom-Amerika 12 911 25 500 28 300 30 000 32 100 34 100 37 100 40 400 45 000 54 500

Kontakt