Gjennomsnittlig månedslønn og antall arbeidsforhold per yrkesgruppe. Innvandrere etter landbakgrunn, og ansatte uten innvandrere. 2016

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittlig månedslønn og antall arbeidsforhold per yrkesgruppe. Innvandrere etter landbakgrunn, og ansatte uten innvandrere. 20161
  Antall arbeidsforhold Gjennomsnittlig månedslønn
  I alt Ansatte uten innvandrere Innvandrere I alt Ansatte uten innvandrere Innvandrere
  Innvandrere I alt Norden utenom Norge Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika og Oseania Sør- og Mellom-Amerika Innvandrere I alt Norden utenom Norge Vest-Europa Øst-Europa Afrika Asia med Tyrkia Nord-Amerika og Oseania Sør- og Mellom-Amerika
1Standard yrkesklassifisering (Styrk-08)
I alt 2 643 654 2 241 417 402 237 48 220 42 752 151 483 38 233 102 309 6 313 12 911 43 300 44 200 38 000 45 500 47 300 34 500 34 000 36 100 51 100 38 100
Av dette:                                        
1 Ledere 217 489 202 090 15 399 4 622 2 942 3 259 457 3 240 485 394 63 800 64 200 58 100 62 400 70 200 47 200 52 400 48 900 81 800 57 800
2 Akademiske 624 234 553 417 70 817 13 903 15 352 16 618 4 561 15 249 2 787 2 344 49 600 49 400 51 100 52 000 55 500 48 200 46 200 49 800 53 700 48 500
3 Høgsk.yrker 382 773 344 710 38 063 7 918 5 879 10 284 2 426 9 028 1 028 1 500 47 900 48 100 45 600 48 700 52 500 41 000 40 600 43 700 55 300 46 100
4 Kontoryrker 181 422 158 150 23 272 3 694 2 087 8 107 2 088 6 102 357 836 36 600 36 900 34 600 36 900 36 500 33 000 33 700 34 600 39 100 34 900
5 Salg/service/omsorg 645 026 538 892 106 134 10 650 7 921 28 587 15 767 37 496 1 016 4 691 32 400 32 700 31 000 32 800 31 300 30 400 31 300 30 600 31 800 31 300
6 Bønder/fiskere 25 849 21 842 4 007 256 360 2 932 128 257 40 34 31 700 32 100 29 600 36 300 33 100 28 600 28 000 29 100 33 700 30 700
7 Håndverkere 224 993 177 755 47 238 3 585 3 675 34 629 1 018 3 538 236 555 36 300 37 000 33 800 38 400 36 600 33 100 32 300 32 900 36 300 35 400
8 Operat./sjåfør 166 584 133 699 32 885 1 995 1 870 17 413 3 366 7 575 144 521 37 200 38 300 33 000 37 800 35 200 32 000 32 900 33 300 38 000 34 600
9 Uten utdanning 154 656 91 903 62 753 1 455 2 547 29 182 8 152 19 225 201 1 988 30 900 31 800 29 700 32 700 30 400 29 900 28 800 29 300 31 600 29 900

Kontakt