Antall arbeidsforhold og gjennomsnittlig månedslønn per september 2016. Innvandrere etter landbakgrunn, og ansatte uten innvandrere

Tilbake til artikkelen

Antall arbeidsforhold og gjennomsnittlig månedslønn per september 2016. Innvandrere etter landbakgrunn, og ansatte uten innvandrere
  Antall arbeidsforhold Gjennomsnittlig månedslønn
I alt 2 643 654 43 300
Ansatte uten innvandrere 2 241 417 44 200
Innvandrere i alt 402 237 38 000
Av dette:    
Norden utenom Norge 48 220 45 500
Vest-Europa 42 752 47 300
Øst-Europa 151 483 34 500
Afrika 38 233 34 000
Asia med Tyrkia 102 309 36 100
Nord-Amerika og Oseania 6 313 51 100
Sør- og Mellom-Amerika 12 911 38 100

Kontakt