Noen kjennetegn blant mødrene i ulike innvandringskategorier. 2018

Tilbake til artikkelen

Noen kjennetegn blant mødrene i ulike innvandringskategorier. 20181
  Innvandrermødre Mødre blant norskfødte med innvandrerforeldre Mødre i majoritetsbefolkningen
1SSB mangler utdanningsopplysninger for en del innvandrere. For disse brukes beregnet (imputert) utdanningsnivå i denne analysen.
Prosent med høyeste fullførte utdanning på grunnskolenivå 32 26 12
Prosent i alderen under 40 år 62 81 50
Prosent med små barn under 6 år 53 70 42

Faktaside

Kontakt