Tabell

Noen kjennetegn blant mødrene i ulike innvandringskategorier. 20181
 InnvandrermødreMødre blant norskfødte med innvandrerforeldreMødre i majoritetsbefolkningen
1SSB mangler utdanningsopplysninger for en del innvandrere. For disse brukes beregnet (imputert) utdanningsnivå i denne analysen.
Prosent med høyeste fullførte utdanning på grunnskolenivå322612
Prosent i alderen under 40 år628150
Prosent med små barn under 6 år537042