Effekter av ulike forklaringsvariabler på sannsynligheten for å utvandre

Tilbake til artikkelen

Effekter av ulike forklaringsvariabler på sannsynligheten for å utvandre1
Forklaringsvariabel Norden Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania Nye EU-land Europa utenfor EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika
1Innvandringsgrunn mangler for innvandrere fra Norden. Det er brukt følgende betegnelser for signifikansnivå: * - 10 prosent, ** - 5 prosent, *** - 1 prosent.
Kvinne -0,17*** 0,07*** 0,05*** -0,22***
Alder -0,02*** -0,01** 0,00 -0,01***
Innvandringsår 0,11*** 0,07*** 0,07*** 0,06***
Arbeidsledighetsrate 0,02 0,01 0,08*** -0,10***
Høyeste fullførte utdanning (sammenliknet med grunnskole)        
Uoppgitt 0,32*** 0,08 0,17*** 0,13***
Videregående skole -0,02 -0,22*** -0,04 -0,04
Høyskole/universitet -0,28*** 0,12*** 0,09*** 0,05*
Innvandringsgrunn (sammenliknet med arbeidsinnvandrere)        
Familie   0,16 0,02 0,43
Flukt   -1,39** -1,64*** 0,33
Utdanning   0,55*** 0,64*** 1,09
Ukjent/annet   0,03 0,51** 1,82

Kontakt