Tabell

Effekter av ulike forklaringsvariabler på sannsynligheten for å utvandre1
ForklaringsvariabelNordenVest-Europa, Nord-Amerika og OseaniaNye EU-landEuropa utenfor EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika
1Innvandringsgrunn mangler for innvandrere fra Norden. Det er brukt følgende betegnelser for signifikansnivå: * - 10 prosent, ** - 5 prosent, *** - 1 prosent.
Kvinne-0,17***0,07***0,05***-0,22***
Alder-0,02***-0,01**0,00-0,01***
Innvandringsår0,11***0,07***0,07***0,06***
Arbeidsledighetsrate0,020,010,08***-0,10***
Høyeste fullførte utdanning (sammenliknet med grunnskole)    
Uoppgitt0,32***0,080,17***0,13***
Videregående skole-0,02-0,22***-0,04-0,04
Høyskole/universitet-0,28***0,12***0,09***0,05*
Innvandringsgrunn (sammenliknet med arbeidsinnvandrere)    
Familie 0,160,020,43
Flukt -1,39**-1,64***0,33
Utdanning 0,55***0,64***1,09
Ukjent/annet 0,030,51**1,82