Fortsatt svak nedgang i sykefraværet

Publisert:

Sykefraværet i 2. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dermed fortsetter nedgangen fra forrige kvartal.

Figur 1 viser en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet de siste to kvartalene. Nedgangen fra 1. til 2. kvartal 2018 var på 2,0 prosent og skyldes i stor grad en reduksjon i legemeldt sykefravær.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
2. kv. 2000 7.14 0.77 6.37
3. kv. 2000 7.12 0.77 6.35
4. kv. 2000 7.05 0.76 6.29
1. kv. 2001 7.12 0.78 6.35
2. kv. 2001 7.22 0.80 6.42
3. kv. 2001 7.53 0.80 6.73
4. kv. 2001 7.48 0.78 6.70
1. kv. 2002 7.56 0.82 6.74
2. kv. 2002 7.65 0.82 6.83
3. kv. 2002 7.80 0.83 6.97
4. kv. 2002 8.02 0.92 7.10
1. kv. 2003 8.04 0.81 7.22
2. kv. 2003 8.25 0.86 7.39
3. kv. 2003 8.34 0.88 7.45
4. kv. 2003 8.20 0.91 7.29
1. kv. 2004 8.03 0.87 7.16
2. kv. 2004 7.63 0.88 6.75
3. kv. 2004 6.61 0.93 5.68
4. kv. 2004 6.46 0.92 5.54
1. kv. 2005 6.58 0.97 5.62
2. kv. 2005 6.65 0.98 5.67
3. kv. 2005 6.65 0.92 5.73
4. kv. 2005 6.85 0.91 5.95
1. kv. 2006 7.02 0.96 6.06
2. kv. 2006 6.96 0.95 6.01
3. kv. 2006 6.94 0.95 5.99
4. kv. 2006 6.88 0.95 5.93
1. kv. 2007 6.69 0.93 5.76
2. kv. 2007 6.76 0.93 5.83
3. kv. 2007 6.94 0.99 5.95
4. kv. 2007 6.98 1.00 5.98
1. kv. 2008 7.12 1.00 6.12
2. kv. 2008 7.16 0.99 6.17
3. kv. 2008 7.03 0.97 6.07
4. kv. 2008 7.10 1.02 6.09
1. kv. 2009 7.25 0.98 6.27
2. kv. 2009 7.50 0.97 6.53
3. kv. 2009 7.43 0.98 6.46
4. kv. 2009 7.11 0.99 6.12
1. kv. 2010 6.90 1.03 5.87
2. kv. 2010 6.79 1.00 5.79
3. kv. 2010 6.99 1.03 5.96
4. kv. 2010 7.08 1.01 6.07
1. kv. 2011 6.98 0.97 6.01
2. kv. 2011 6.88 0.99 5.89
3. kv. 2011 6.70 1.04 5.67
4. kv. 2011 6.58 1.00 5.58
1. kv. 2012 6.50 0.99 5.51
2. kv. 2012 6.38 0.92 5.45
3. kv. 2012 6.46 0.89 5.56
4. kv. 2012 6.64 1.05 5.59
1. kv. 2013 6.58 0.98 5.60
2. kv. 2013 6.51 1.06 5.45
3. kv. 2013 6.36 0.95 5.41
4. kv. 2013 6.41 0.97 5.43
1. kv. 2014 6.47 1.01 5.46
2. kv. 2014 6.47 0.98 5.49
3. kv. 2014 6.52 1.06 5.46
4. kv. 2014 6.41 0.94 5.47
1. kv. 2015 6.46 1.06 5.40
2. kv. 2015 6.43 1.03 5.40
3. kv. 2015 6.36 1.02 5.34
4. kv. 2015 6.30 0.95 5.35
1. kv. 2016 6.21 0.94 5.27
2. kv. 2016 6.30 0.95 5.35
3. kv. 2016 6.37 0.98 5.38
4. kv. 2016 6.34 1.02 5.32
1. kv. 2017 6.40 0.97 5.43
2. kv. 2017 6.51 1.07 5.44
3. kv. 2017 6.47 1.02 5.46
4. kv. 2017 6.48 0.98 5.50
1. kv. 2018 6.34 0.96 5.38
2. kv. 2018 6.21 0.92 5.30

Både menn og kvinner hadde en nedgang i sykefraværet det siste kvartalet, viser statistikken over egenmeldt og legemeldt sykefravær. I figur 2 kommer det frem at kvinner hadde den største absolutte nedgangen, mens den prosentvise nedgangen var noe høyere for menn enn kvinner.

Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Menn og kvinner Menn Kvinner
2. kv. 2000 7.14 5.96 8.66
3. kv. 2000 7.12 5.89 8.72
4. kv. 2000 7.05 5.80 8.67
1. kv. 2001 7.12 5.86 8.74
2. kv. 2001 7.22 5.95 8.85
3. kv. 2001 7.53 6.23 9.20
4. kv. 2001 7.48 6.14 9.21
1. kv. 2002 7.56 6.21 9.30
2. kv. 2002 7.65 6.33 9.34
3. kv. 2002 7.80 6.45 9.51
4. kv. 2002 8.02 6.66 9.73
1. kv. 2003 8.04 6.66 9.77
2. kv. 2003 8.25 6.81 10.05
3. kv. 2003 8.34 6.88 10.14
4. kv. 2003 8.20 6.79 9.96
1. kv. 2004 8.03 6.59 9.82
2. kv. 2004 7.63 6.22 9.38
3. kv. 2004 6.61 5.39 8.14
4. kv. 2004 6.46 5.28 7.92
1. kv. 2005 6.58 5.37 8.09
2. kv. 2005 6.65 5.39 8.20
3. kv. 2005 6.65 5.39 8.22
4. kv. 2005 6.85 5.48 8.56
1. kv. 2006 7.02 5.63 8.76
2. kv. 2006 6.96 5.59 8.66
3. kv. 2006 6.94 5.58 8.65
4. kv. 2006 6.88 5.50 8.61
1. kv. 2007 6.69 5.29 8.44
2. kv. 2007 6.76 5.38 8.49
3. kv. 2007 6.94 5.53 8.70
4. kv. 2007 6.98 5.52 8.81
1. kv. 2008 7.12 5.59 9.03
2. kv. 2008 7.16 5.65 9.06
3. kv. 2008 7.03 5.58 8.85
4. kv. 2008 7.10 5.71 8.83
1. kv. 2009 7.25 5.87 8.95
2. kv. 2009 7.50 6.11 9.21
3. kv. 2009 7.43 6.05 9.12
4. kv. 2009 7.11 5.73 8.81
1. kv. 2010 6.90 5.53 8.58
2. kv. 2010 6.79 5.43 8.46
3. kv. 2010 6.99 5.56 8.75
4. kv. 2010 7.08 5.61 8.90
1. kv. 2011 6.98 5.48 8.83
2. kv. 2011 6.88 5.39 8.72
3. kv. 2011 6.70 5.21 8.56
4. kv. 2011 6.58 5.11 8.43
1. kv. 2012 6.50 5.04 8.33
2. kv. 2012 6.38 4.92 8.21
3. kv. 2012 6.46 4.96 8.33
4. kv. 2012 6.64 5.15 8.49
1. kv. 2013 6.58 5.12 8.40
2. kv. 2013 6.51 5.03 8.36
3. kv. 2013 6.36 4.90 8.19
4. kv. 2013 6.41 4.95 8.22
1. kv. 2014 6.47 5.01 8.30
2. kv. 2014 6.47 5.00 8.29
3. kv. 2014 6.52 5.03 8.36
4. kv. 2014 6.41 4.92 8.28
1. kv. 2015 6.46 4.93 8.28
2. kv. 2015 6.43 4.92 8.24
3. kv. 2015 6.36 4.88 8.11
4. kv. 2015 6.30 4.86 8.01
1. kv. 2016 6.21 4.76 7.92
2. kv. 2016 6.30 4.84 8.00
3. kv. 2016 6.37 4.91 8.09
4. kv. 2016 6.34 4.91 8.02
1. kv. 2017 6.40 4.93 8.12
2. kv. 2017 6.51 4.98 8.31
3. kv. 2017 6.47 4.91 8.30
4. kv. 2017 6.48 4.95 8.28
1. kv. 2018 6.34 4.89 8.05
2. kv. 2018 6.21 4.78 7.89

Over halvveis til målsettingen i IA-avtalen

IA-avtalen trådte første gang i kraft fra 2. kvartal 2001. En av de viktigste målsettingene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Nedgangen i sykefravær siden inngåelsen av avtalen har vært på 13,3 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til a-ordningen, som omtales nærmere i Om statistikken. Her er også metoden for sesong- og influensajustering nærmere omtalt.

Høyest sykefravær i Nordland

Det samlede sykefraværet i Nordland var i 2. kvartal 2018 på 6,7 prosent, det høyeste sykefraværet i Norge i det aktuelle kvartalet. Tett på følger Troms og Finnmark, begge med et sykefravær på 6,6 prosent. Det laveste finner vi i Oslo, som hadde et sykefravær på 4,9 prosent. Disse fylkestallene gjelder arbeidsstedsfylke og er ikke sesong- og influensajusterte.   

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke. 2. kvartal 2018

ØSTFOLD 6.3
AKERSHUS 5.7
OSLO 4.9
HEDMARK 6.1
OPPLAND 6.3
BUSKERUD 5.9
VESTFOLD 5.9
TELEMARK 6.1
AUST-AGDER 6.5
VEST-AGDER 5.8
ROGALAND 5.1
HORDALAND 5.8
SOGN OG FJORDANE 5.3
MØRE OG ROMSDAL 6.0
NORDLAND 6.7
TROMS - ROMSA 6.6
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.6
TRØNDELAG 5.9
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke. 2. kvartal 2018
ØSTFOLD 6.3
AKERSHUS 5.7
OSLO 4.9
HEDMARK 6.1
OPPLAND 6.3
BUSKERUD 5.9
VESTFOLD 5.9
TELEMARK 6.1
AUST-AGDER 6.5
VEST-AGDER 5.8
ROGALAND 5.1
HORDALAND 5.8
SOGN OG FJORDANE 5.3
MØRE OG ROMSDAL 6.0
NORDLAND 6.7
TROMS - ROMSA 6.6
FINNMARK - FINNMÁRKU 6.6
TRØNDELAG 5.9

Statistikken blir publisert i samarbeid med NAV

 

 

Faktasider

Kontakt