Sysselsatte (20-66 år), etter innvandrerkategori, verdensregion og alder. 4. kvartal.

Tilbake til artikkelen

Sysselsatte (20-66 år), etter innvandrerkategori, verdensregion og alder. 4. kvartal.1
2017
I alt 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-66 år
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKU’s totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Absolutte tall
Hele befolkningen 2 444 515 214 697 280 390 568 177 1 381 251
Den øvrige befolkningen 2 020 208 184 315 225 316 416 570 1 194 007
Innvandrere i alt 400 408 22 263 48 254 145 444 184 447
Norden 43 581 1 705 5 507 12 867 23 502
Vest-Europa ellers 41 966 1 499 3 611 12 471 24 385
EU-land i Øst-Europa 121 396 5 214 15 783 51 346 49 053
Øst-Europa ellers 34 501 1 998 4 660 12 325 15 518
Nord-Amerika og Oseania 6 510 161 659 2 076 3 614
Asia 103 673 7 888 12 245 36 107 47 433
Afrika 35 999 3 306 4 822 13 494 14 377
Sør-og Mellom-Amerika 12 782 492 967 4 758 6 565
 
Norskfødte med innvandrerforeldre 23 899 8 119 6 820 6 163 2 797
Norden 1 546 184 208 350 804
Vest-Europa ellers 1 117 122 173 273 549
EU-land i Øst-Europa 995 139 196 262 398
Øst-Europa ellers 1 726 1 062 350 173 141
Nord-Amerika og Oseania 173 16 22 34 101
Asia 15 028 5 212 4 742 4 364 710
Afrika 2 448 1 095 741 546 66
Sør-og Mellom-Amerika 866 289 388 161 28
 
Prosent
Hele befolkningen 75,3 60,4 75,5 80,3 75,6
Den øvrige befolkningen 77,8 64,8 79,6 85,2 77,5
Innvandrere i alt 65,0 38,2 60,9 69,1 65,6
Norden 79,3 61,1 76,6 84,0 79,3
Vest-Europa ellers 73,9 59,4 67,2 78,9 76,9
EU-land i Øst-Europa 73,7 38,1 69,6 75,5 74,8
Øst-Europa ellers 67,3 49,0 69,8 74,1 63,1
Nord-Amerika og Oseania 67,4 33,9 61,0 72,3 69,1
Asia 56,1 53,4 52,7 60,8 55,1
Afrika 48,6 38,1 42,2 52,5 50,8
Sør-og Mellom-Amerika 65,8 18,8 61,0 70,5 64,6
 
Norskfødte med innvandrerforeldre 69,1 60,2 73,2 76,3 74,8
Norden 74,1 57,0 71,7 84,3 76,0
Vest-Europa ellers 72,8 48,2 70,6 82,2 78,0
EU-land i Øst-Europa 69,8 51,3 72,3 78,2 72,6
Øst-Europa ellers 71,3 67,9 75,9 79,0 78,8
Nord-Amerika og Oseania 66,8 42,1 62,9 70,8 73,2
Asia 69,4 60,8 74,6 75,8 72,3
Afrika 61,9 54,4 67,4 72,7 74,2
Sør-og Mellom-Amerika 68,4 63,5 70,0 73,5 71,8

Kontakt