Tabell

Sysselsatte (20-66 år), etter innvandrerkategori, verdensregion og alder. 4. kvartal.1
2017
I alt20-24 år25-29 år30-39 år40-66 år
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKU’s totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
Absolutte tall
Hele befolkningen2 444 515214 697280 390568 1771 381 251
Den øvrige befolkningen2 020 208184 315225 316416 5701 194 007
Innvandrere i alt400 40822 26348 254145 444184 447
Norden43 5811 7055 50712 86723 502
Vest-Europa ellers41 9661 4993 61112 47124 385
EU-land i Øst-Europa121 3965 21415 78351 34649 053
Øst-Europa ellers34 5011 9984 66012 32515 518
Nord-Amerika og Oseania6 5101616592 0763 614
Asia103 6737 88812 24536 10747 433
Afrika35 9993 3064 82213 49414 377
Sør-og Mellom-Amerika12 7824929674 7586 565
 
Norskfødte med innvandrerforeldre23 8998 1196 8206 1632 797
Norden1 546184208350804
Vest-Europa ellers1 117122173273549
EU-land i Øst-Europa995139196262398
Øst-Europa ellers1 7261 062350173141
Nord-Amerika og Oseania173162234101
Asia15 0285 2124 7424 364710
Afrika2 4481 09574154666
Sør-og Mellom-Amerika86628938816128
 
Prosent
Hele befolkningen75,360,475,580,375,6
Den øvrige befolkningen77,864,879,685,277,5
Innvandrere i alt65,038,260,969,165,6
Norden79,361,176,684,079,3
Vest-Europa ellers73,959,467,278,976,9
EU-land i Øst-Europa73,738,169,675,574,8
Øst-Europa ellers67,349,069,874,163,1
Nord-Amerika og Oseania67,433,961,072,369,1
Asia56,153,452,760,855,1
Afrika48,638,142,252,550,8
Sør-og Mellom-Amerika65,818,861,070,564,6
 
Norskfødte med innvandrerforeldre69,160,273,276,374,8
Norden74,157,071,784,376,0
Vest-Europa ellers72,848,270,682,278,0
EU-land i Øst-Europa69,851,372,378,272,6
Øst-Europa ellers71,367,975,979,078,8
Nord-Amerika og Oseania66,842,162,970,873,2
Asia69,460,874,675,872,3
Afrika61,954,467,472,774,2
Sør-og Mellom-Amerika68,463,570,073,571,8