Aktivitet året etter avgang fra arbeid blant bosatte, etter aldersgruppe. 2019

Tilbake til artikkelen

Aktivitet året etter avgang fra arbeid blant bosatte, etter aldersgruppe. 2019
  30- 49 år 50-59 år
Registrert helt ledig 25 20
På arbeidsrettede tiltak/ under utdanning 10 3
Mottok helserelaterte ytelser 24 48
Mottok andre ytelser 3 4
Ukjent status 39 25

Faktaside

Kontakt