Tabell

Aktivitet året etter avgang fra arbeid blant bosatte, etter aldersgruppe. 2019
 30- 49 år50-59 år
Registrert helt ledig2520
På arbeidsrettede tiltak/ under utdanning103
Mottok helserelaterte ytelser2448
Mottok andre ytelser34
Ukjent status3925