Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
  Oktober 20201 Endring februar-oktober2 Endring februar-september3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for oktober.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for september.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene inkluderer permitterte.
25. november 2020, kl. 09.40: Oppdatert med desimaler for Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
Sysselsatte i alt 2 716 -31 -41
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka 2 257 -16 -7
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) 1 997 -48 -29
Arbeidsledige 153 45 39
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken4 5,3 1,5 1,3
Registrerte ledige (Nav)5 104 42 47
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5 118 43 48

Kontakt