Tabell

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
 Oktober 20201Endring februar-oktober2Endring februar-september3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for oktober.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for september.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene inkluderer permitterte.
25. november 2020, kl. 09.40: Oppdatert med desimaler for Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken
Sysselsatte i alt2 716-31-41
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka2 257-16-7
Utførte ukeverk (à 37,5 timer)1 997-48-29
Arbeidsledige1534539
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken45,31,51,3
Registrerte ledige (Nav)51044247
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere51184348