Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
  Desember 20201 Endring februar-desember2 Endring februar-november3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for oktober.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for september.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene inkluderer permitterte.
Sysselsatte i alt 2 719 -28 -54
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka 2 181 -93 -46
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) 1 995 -50 -26
Arbeidsledige 130 23 41
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken4 4,6 0,8 1,4
Registrerte ledige (Nav)5 109 48 52
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere5 124 49 52

Kontakt