Tabell

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
 Desember 20201Endring februar-desember2Endring februar-november3
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for oktober.
3Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for september.
4Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
5Nav-tallene inkluderer permitterte.
Sysselsatte i alt2 719-28-54
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka2 181-93-46
Utførte ukeverk (à 37,5 timer)1 995-50-26
Arbeidsledige1302341
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken44,60,81,4
Registrerte ledige (Nav)51094852
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere51244952