Folketellingen 1960

Grunnlaget for et sentralt personregister
Folketellingen i 1960 la grunnlaget for det sentrale personregisteret og kartla for første gang hvor mange som hadde bil og telefon.
Les mer

Folketelling 1960: Utgitte publikasjoner

Folketellingspublikasjoner

1769 | 1801 | 1835 | 1845 | 1855 | 1866 | 1876 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1946 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001 |

Søketips!
Vi anbefaler å bruke en dedikert pdf-leser som Adobe Reader. Ved å bruke søkfunksjonen (kikkerten) kan du søke deg fram til det du er interessert i; for eksempel hjemkommunen din.