Folketellingen 1930

Hvor meget tjener en innepike?
Folketellingen i 1930 satte spesielt fokus på befolkningens inntekt og formue. Det var store forskjeller mellom inntektene i bygd og by, og gifte kvinner ble holdt utenfor da "disse som oftest ikke er særskilt lignet".
Les mer

Folketellingen i Norge 1 desember 1930: Utgitte publikasjoner

Folketellingspublikasjoner

1769 | 1801 | 1835 | 1845 | 1855 | 1866 | 1876 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1946 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001

Søketips!
Vi anbefaler å bruke en dedikert pdf-leser som Adobe Reader. Ved å bruke søkfunksjonen (kikkerten) kan du søke deg fram til det du er interessert i; for eksempel hjemkommunen din.
Husk at stavemåten kan ha endret seg på en rekke ord og benevninger.