Folketellingen 1910

Ikke av «fremmed race»
I folketellingen i 1910 ble folk for første gang bedt om å oppgi statsborgerskap, og statistikerne var opptatt av å beregne hvor stor andel av befolkningen som var av «fremmed race». Men noen var mindre fremmede enn andre.
Les mer

Folketællingen i Norge 1 December 1910: Utgitte publikasjoner

Folketellingspublikasjoner

1769 | 1801 | 1835 | 1845 | 1855 | 1866 | 1876 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1946 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001

Søketips!
Ved å bruke søkfunksjonen (kikkerten) i Adobe Acrobat Reader kan du søke deg fram til det du er interessert i; for eksempel hjemkommunen din eller antallet "idioter" i Norge i 1875. Obs! Husk at stavemåten kan ha endret seg på en rekke ord og benevninger.