Folketellingen 1891

«Aareladere, Iglekoner og Mirakeldoktorer»
I 1891 var befolkningen i Norge rett i overkant av 2 millioner. Nærmere 7400 personer levde som rentenister og kapitalister, mens nesten 9000 personer brukte stall og fjøs til nattelosji.
Les mer

Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar 1891: Utgitte publikasjoner
Folketellingspublikasjoner

1769 | 1801 | 1835 | 1845 | 1855 | 1866 | 1876 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1946 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001
Søketips!
Vi anbefaler å bruke en dedikert pdf-leser som Adobe Reader. Ved å bruke søkfunksjonen (kikkerten) kan du søke deg fram til det du er interessert i; for eksempel hjemkommunen din eller antallet "idioter" i Norge i 1875. Obs! Husk at stavemåten kan ha endret seg på en rekke ord og benevninger.