Folketellingen 1900

«... en ganske betydelig økonomisk Udvikling i Tidsrummet 1891-1900»
Folketellingen 3. desember 1900 vitnet om en befolkning i vekst som hadde fått bedre boforhold. Det var et stort kvinneoverskudd, flere var dissentere og andelen «abnorme» var større på bygdene enn i byene. Det siste trodde statistikerne de hadde forklaringen på...
Les mer

Folketællingen i Kongeriget Norge 3 December 1900: Utgitte publikasjoner


Enkeltpersoner
Det er også mulig å søke etter enkeltpersoner fra denne folketellingen i Digitalarkivet ved Riksarkivet/Universitetet i Bergen.
Digitalarkivet

Folketellingspublikasjoner

1769 | 1801 | 1835 | 1845 | 1855 | 1866 | 1876 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1946 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2001

Søketips!
Vi anbefaler å bruke en dedikert pdf-leser som Adobe Reader. Ved å bruke søkfunksjonen (kikkerten) kan du søke deg fram til det du er interessert i; for eksempel hjemkommunen din.
Husk at stavemåten kan ha endret seg på en rekke ord og benevninger.