Barn i lavinntektshusholdninger

Publisert Tittel Åpne
29. november 2018 Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader Artikkel
3. april 2018 Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt Artikkel
28. februar 2017 Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt Artikkel