Barn i lavinntektshusholdninger

Publisert Tittel Åpne
4. mars 2020 Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter Artikkel
18. februar 2019 Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter Artikkel
29. november 2018 Mindre barnetrygd, mer i sosiale stønader Artikkel
3. april 2018 Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt Artikkel
28. februar 2017 Ett av ti barn tilhører en husholdning med vedvarende lavinntekt Artikkel
5. februar 2015 Flere økonomisk utsatte barn Artikkel
18. mars 2014 Flere innvandrerbarnefamilier med lavinntekt Artikkel