Økt behov for sykepleiere i årene som kommer

Publisert:

Behovet for helsepersonell, særlig sykepleiere, vil øke i årene som kommer. Det skyldes i all hovedsak flere eldre over 80 år og høyere levealder i befolkningen.

Dette er en bakgrunnsartikkel til en serie om sykepleiere og deres forhold til arbeidslivet: 

1 av 5 nyutdanna sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten

Andelen eldre over 80 år ventes å øke sterkt i årene som kommer. Flere eldre og høyere levealder øker behovet for helsepersonell. Behovet for helsepersonell vil øke mest blant de yrkesgruppene som i stor grad er sysselsatt innen omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, der den eldre delen av befolkningen utgjør den største brukergruppen.

Sykepleiere er den største yrkesgruppen på sykehusene og i omsorgstjenestene. Det betyr at sykepleiere er en av yrkesgruppene det vil være størst mangel på i årene som kommer.

Mangel på sykepleiere kan komme til uttrykk på flere måter. Det handler ikke bare om omfanget av ledige stillinger, men også om mangel på personell på grunn av korte og lange fravær. Mangel på personell kan ha betydning for kvaliteten på tjenestene.

For å møte det økte behovet for sykepleiere, er det viktig å utdanne flere. Hvert år har norske studiesteder opptak på i underkant av 5 000 sykepleierstudenter. I tillegg til å utdanne flere, er det derfor også viktig at flest mulig av de som utdanner seg til sykepleiere forblir i yrket.

For å belyse hvor mange av de som utdanner seg til sykepleiere som blir i yrket, har vi laget en artikkelserie som ser på frafall fra sykepleieryrket. Vi har tatt utgangspunkt i ett studentkull med sykepleiere, og følger dette kullet gjennom arbeidslivet de første 10 årene etter studieslutt.

Først og fremst ønsker vi å finne ut hvor mange som ikke jobber som sykepleiere i helsetjenesten i løpet av perioden, og hva som skjer med de som er utenfor helsetjenesten. Videre studerer vi de som fortsatt er i jobb som sykepleiere i helsetjenesten.

Er det vanlig med mange jobbskifter, og stor bevegelse mellom ulike deler av helsetjenesten? Og hvordan er det med arbeidstid, bruk av deltid og antall årsverk over tid?

Kontakt