272108
/transport-og-reiseliv/statistikker/skipanut/aar
272108
statistikk
2017-04-19T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
skipanut, Skipsanløp i norske og utenlandske havner, norskregistrerte skip, norskkontrollerte skip, havneanløp, skipsstørrelse, skipstyper (for eksempel tankskip, tørrlastskip, passasjerfartøy), norske havner, utenlandske havnerSjøtransport, Transport og reiseliv
true

Skipsanløp i norske og utenlandske havner

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

54 363

anløp av norskregistrerte skip i 2016

Skipsanløp i norske og utenlandske havner, hovedtall
2016Endring i prosent
2015 - 20162011 - 2016
Norskregistrerte skip
Anløp54 363-7,75,2
Anløpt bruttotonnasje826 314 3461,63,3
Aktive skip948-0,33,7
Bruttotonn, aktive skip17 096 0726,68,4
Norskkontrollerte skip i utenlandsk register
Anløp52 6182,815,3
Anløpt bruttotonnasje885 624 96716,922,7
Aktive skip96510,020,8
Bruttotonn, aktive skip23 720 20121,123,2

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Skipsanløp tre siste år, etter register og verdensdel

Skipsanløp tre siste år, etter register og verdensdel1
201420152016
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
 
Norske og utenlandske register
Verden i alt102 6701 457 225 311110 1191 571 379 648106 9811 711 939 313
Norge, Svalbard & Jan Mayen36 722252 413 25442 437285 081 02936 747251 175 084
Europa utenom Norge38 317407 383 24638 969426 082 09638 768464 808 615
Afrika3 82477 408 7213 90780 193 2164 54091 426 425
Asia10 749349 320 47211 597399 011 31612 480460 772 522
Nord- og Mellom-Amerika6 643233 575 7967 504244 474 5788 780279 125 494
Sør-Amerika4 75399 405 7123 80793 486 6454 070116 623 475
Oseania1 74638 012 0742 06643 671 7121 81548 846 507
 
Norskregistrerte skip
Verden i alt52 718752 373 50058 915813 674 64654 363826 314 346
Norge, Svalbard & Jan Mayen26 525179 907 61732 007220 420 35827 775191 098 486
Europa utenom Norge13 698180 727 92715 003207 466 73514 823221 330 967
Afrika1 53337 747 0531 61437 059 7181 68137 546 557
Asia4 614173 417 8544 297174 104 2374 401188 169 779
Nord- og Mellom-Amerika3 309120 329 0413 592122 050 8613 635128 998 885
Sør-Amerika2 39144 305 8011 69434 332 9431 54539 852 463
Oseania68816 056 25887318 828 48871920 092 674
 
Utenlandskregistrerte skip
Verden i alt49 952704 851 81151 204757 705 00252 618885 624 967
Norge, Svalbard & Jan Mayen10 19772 505 63710 43064 660 6718 97260 076 598
Europa utenom Norge24 619226 655 31923 966218 615 36123 945243 477 648
Afrika2 29139 661 6682 29343 133 4982 85953 879 868
Asia6 135175 902 6187 300224 907 0798 079272 602 743
Nord- og Mellom-Amerika3 334113 246 7553 912122 423 7175 145150 126 609
Sør-Amerika2 36255 099 9112 11359 153 7022 52576 771 012
Oseania1 05821 955 8161 19324 843 2241 09628 753 833

Tabell 2 
Skipsanløp etter register og kystområde

Skipsanløp etter register og kystområde1
2016
Norske og utenlandske registerNorskregistrerte skipNorskkontrollerte skip i utenlandsk register
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder106 9811 711 939 31354 363826 314 34652 618885 624 967
Norge, Svalbard & Jan Mayen36 747251 175 08427 775191 098 4868 97260 076 598
Scandinavia & Østersjøen unntatt Norge11 417115 603 4665 65281 865 3335 76533 738 133
Nordlige kontinentale Europa11 090142 349 6323 18654 653 3317 90487 696 301
Storbritania & Irland9 78983 430 2444 24029 976 1215 54953 454 123
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet2 76543 392 12848014 873 9842 28528 518 144
Sør-Europa mot Middelhavet2 95370 055 42191435 464 5822 03934 590 839
Svartehavet64115 596 8312257 856 3504167 740 481
Østlige Middelhav34611 719 7261146 347 3562325 372 370
Nord-Afrika1 78229 615 90445812 371 7381 32417 244 166
Vest-Afrika2 15634 726 12793211 814 5891 22422 911 538
Sør- & Øst-Afrika71523 988 65527011 239 27944512 749 376
Rødehavet41018 164 5181879 859 0242238 305 494
Persiabukta1 27054 683 10952125 240 71374929 442 396
Indiske subkontinent87132 923 55837914 804 47649218 119 082
Sørøst-Asia3 162100 763 23495532 529 2492 20768 233 985
Øst-Asia4 465173 235 0971 61966 902 5552 846106 332 542
Japan1 74866 025 76556330 535 6771 18535 490 088
Australia & Oseania1 81548 846 50771920 092 6741 09628 753 833
Nord-Amerika mot Stillehavet87131 433 14345916 552 81641214 880 327
Sør-Amerika mot Stillehavet66219 962 7653149 485 95134810 476 814
Sør-Amerika mot Atlanterhavet3 525100 979 4721 27332 542 4452 25268 437 027
Karibien1 70734 701 97346316 554 4341 24418 147 539
Sentral-Amerika1 58650 112 47959422 592 32199227 520 158
USA mot Mexicogulfen2 69982 726 9201 32138 449 9931 37844 276 927
USA mot Atlanterhavet1 10650 278 26058129 505 35052520 772 910
De store innsjøer & Canada68325 449 2951693 105 51951422 343 776
Ukjent000000

Tabell 3 
Skipsanløp etter register og kystområde, skip i NIS og NOR

Skipsanløp etter register og kystområde, skip i NIS og NOR1
2016
Norskregistrerte skipNorsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder54 363826 314 34626 097602 051 94728 266224 262 399
Norge, Svalbard & Jan Mayen27 775191 098 4863 91726 642 26623 858164 456 220
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge5 65281 865 3333 62632 312 7462 02649 552 587
Nordlige kontinentale Europa3 18654 653 3312 85953 653 760327999 571
Storbritania & Irland4 24029 976 1212 55022 671 7521 6907 304 369
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet48014 873 98444514 650 39935223 585
Sør-Europa mot Middelhavet91435 464 58283035 035 64284428 940
Svartehavet2257 856 3502247 853 21813 132
Østlige Middelhav1146 347 3561146 347 35600
Nord-Afrika45812 371 73845612 365 80825 930
Vest-Afrika93211 814 58989411 657 09038157 499
Sør- & Øst-Afrika27011 239 27926611 190 804448 475
Rødehavet1879 859 0241879 859 02400
Persiabukta52125 240 71352125 240 71300
Indiske subkontinent37914 804 47637714 798 21226 264
Sørøst-Asia95532 529 24993832 447 9451781 304
Øst-Asia1 61966 902 5551 61366 839 164663 391
Japan56330 535 67756330 535 67700
Australia & Oseania71920 092 67466219 744 71657347 958
Nord-Amerika mot Stillehavet45916 552 81645916 552 81600
Sør-Amerika mot Stillehavet3149 485 9513139 481 04914 902
Sør-Amerika mot Atlanterhavet1 27332 542 4451 24232 359 77831182 667
Karibien46316 554 43445616 508 504745 930
Sentral-Amerika59422 592 32159122 574 397317 924
USA mot Mexicogulfen1 32138 449 9931 32138 449 99300
USA mot Atlanterhavet58129 505 35057729 493 670411 680
De store innsjøer & Canada1693 105 519962 785 44873320 071
Ukjent000000

Tabell 4 
Skipsanløp etter register og skipstype

Skipsanløp etter register og skipstype1
2016
Norske og utenlandske registerNorskregistrerte skipNorskkontrollerte skip i utenlandsk register
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle skipstyper, hele verden106 9811 711 939 31354 363826 314 34652 618885 624 967
 
Alle skipstyper utland70 2341 460 764 22926 588635 215 86043 646825 548 369
Tankskip21 036540 677 9809 039219 954 83611 997320 723 144
Bulkskip5 248182 926 7632 33169 593 0412 917113 333 722
Stykkgods-/andre tørrlastskip28 907580 477 7906 997245 371 40321 910335 106 387
Passasjerfartøy3 51496 618 6441 56065 418 2781 95431 200 366
Offshoreskip9 95848 491 9745 84427 243 5514 11421 248 423
Slepefartøy og redningsfartøy1 0094 425 0045672 822 9924421 602 012
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy5357 101 7992234 767 4843122 334 315
Annet2744 2752744 27500
 
Alle skipstyper Norge, Svalbard & Jan Mayen36 747251 175 08427 775191 098 4868 97260 076 598
Tankskip2 72132 987 7871 52611 551 1741 19521 436 613
Bulkskip1 4686 749 6511 0992 564 3123694 185 339
Stykkgods-/andre tørrlastskip15 64349 975 7718 66319 091 2256 98030 884 546
Passasjerfartøy9 630123 868 0159 604123 081 63526786 380
Offshoreskip6 25433 375 1475 94531 034 6503092 340 497
Slepefartøy og redningsfartøy4171 989 0423681 746 13849242 904
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy5342 106 1754901 905 85644200 319
Annet80123 49680123 49600

Tabell 5 
Skipsanløp etter register og skipstype, skip i NIS og NOR

Skipsanløp etter register og skipstype, skip i NIS og NOR1
2016
Norskregistrerte skipNorsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle skipstyper hele verden54 363826 314 34626 097602 051 94728 266224 262 399
 
Alle skipstyper utland26 588635 215 86022 180575 409 6814 40859 806 179
Tankskip9 039219 954 8368 998219 882 7134172 123
Bulkskip2 33169 593 0412 18069 378 626151214 415
Stykkgods-/andre tørrlastskip6 997245 371 4036 575244 385 920422985 483
Passasjerfartøy1 56065 418 27845619 108 7871 10446 309 491
Offshoreskip5 84427 243 5513 49616 699 8022 34810 543 749
Slepefartøy og redningsfartøy5672 822 9922921 325 6252751 497 367
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy2234 767 4841834 628 20840139 276
Annet2744 275002744 275
 
Alle skipstyper Norge, Svalbard & Jan Mayen27 775191 098 4863 91726 642 26623 858164 456 220
Tankskip1 52611 551 1741 0319 671 3044951 879 870
Bulkskip1 0992 564 31292579 2021 0071 985 110
Stykkgods-/andre tørrlastskip8 66319 091 2251 9776 695 6676 68612 395 558
Passasjerfartøy9 604123 081 6353655 890 4089 239117 191 227
Offshoreskip5 94531 034 6503993 447 3425 54627 587 308
Slepefartøy og redningsfartøy3681 746 13817110 9173511 635 221
Fiske- og fangstfartøy000000
Spesialfartøy og hjelpefartøy4901 905 85636247 4264541 658 430
Annet80123 4960080123 496

Tabell 6 
Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde

Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde1
2016
TankskipBulkskipStykkgods-/andre tørrlastskip
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder23 757573 665 7676 716189 676 41444 550630 453 561
Norge, Svalbard & Jan Mayen2 72132 987 7871 4686 749 65115 64349 975 771
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge2 93129 073 8374355 958 3805 87623 287 182
Nordlige kontinentale Europa3 84753 453 70437910 983 0505 86873 002 023
Storbritania & Irland1 65525 290 2062512 550 9023 39631 367 682
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet48213 807 5771244 486 7991 40419 710 880
Sør-Europa mot Middelhavet80917 292 1171646 031 1991 33731 258 018
Svartehavet1754 311 055823 180 3583417 586 335
Østlige Middelhav753 368 128381 831 2291634 763 988
Nord-Afrika3838 790 269933 371 04182715 408 373
Vest-Afrika28921 122 195652 183 9902465 095 456
Sør- & Øst-Afrika1404 407 343944 241 13931814 418 616
Rødehavet1677 929 11523794 1262049 045 584
Persiabukta49424 482 8141334 692 83152923 871 542
Indiske subkontinent38614 208 1321866 685 47525211 136 032
Sørøst-Asia1 57551 159 72259023 141 04161422 891 955
Øst-Asia1 43946 950 62091640 682 1121 78876 966 705
Japan3118 096 4321144 737 1261 31352 969 399
Australia & Oseania2047 444 55950214 817 74941922 075 732
Nord-Amerika mot Stillehavet1785 708 9041796 723 86950518 792 516
Sør-Amerika mot Stillehavet2807 852 6301425 134 0991946 240 285
Sør-Amerika mot Atlanterhavet1 50565 122 93732015 481 27745913 456 761
Karibien52915 635 06036462 48178313 786 237
Sentral-Amerika57314 956 2371074 229 34480329 839 163
USA mot Mexicogulfen2 09764 986 2231294 413 55335612 004 807
USA mot Atlanterhavet2268 400 961642 536 28479638 828 333
De store innsjøer & Canada28616 827 203823 577 3091162 674 186
Ukjent000000

Tabell 7 
Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NIS

Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NIS1
2016
Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)
TankskipBulkskipStykkgods-/andre tørrlastskip
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder10 029229 554 0172 27269 957 8288 552251 081 587
Norge, Svalbard & Jan Mayen1 0319 671 30492579 2021 9776 695 667
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge1 62318 626 6652642 301 6121 5115 514 043
Nordlige kontinentale Europa1 74223 882 172662 219 05284826 015 976
Storbritania & Irland6895 540 77915217 8152889 362 132
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet1466 053 027421 695 2881835 851 912
Sør-Europa mot Middelhavet2539 317 164512 165 42133715 348 614
Svartehavet571 809 515602 198 335773 535 068
Østlige Middelhav392 431 99021780 102412 649 874
Nord-Afrika2093 526 293492 449 3231316 047 303
Vest-Afrika1296 168 12424784 630301 697 779
Sør- & Øst-Afrika591 839 749601 907 7071117 271 334
Rødehavet874 216 14815506 840805 055 196
Persiabukta21610 021 242802 655 94519412 251 023
Indiske subkontinent1786 367 0771163 853 424724 355 296
Sørøst-Asia43915 889 2532859 607 571975 522 740
Øst-Asia55121 485 02944915 310 52957228 244 104
Japan742 978 994572 019 91043225 536 773
Australia & Oseania702 434 926893 077 97618112 274 919
Nord-Amerika mot Stillehavet872 462 726943 291 44327810 798 647
Sør-Amerika mot Stillehavet1222 467 2491143 820 609502 918 152
Sør-Amerika mot Atlanterhavet54222 914 121893 586 006783 224 828
Karibien2449 769 0273136 137623 163 975
Sentral-Amerika2627 275 152541 834 68825213 384 801
USA mot Mexicogulfen1 00926 872 071531 882 5702089 140 955
USA mot Atlanterhavet1124 276 17515557 67844824 564 133
De store innsjøer & Canada591 258 04515518 01514656 343
Ukjent000000

Tabell 8 
Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NOR

Skipsanløp etter utvalgte skipstyper og kystområde, skip i NOR1
2016
Norsk Ordinært Skipsregister (NOR)
TankskipBulkskipStykkgods-/andre tørrlastskip
AnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasjeAnløpAnløpt bruttotonnasje
1Kilde Lloyd's. Kun skip på 1 000 bruttotonn og over. Ikke fiskefartøy.
Alle kystområder5361 951 9931 1582 199 5257 10813 381 041
Norge, Svalbard & Jan Mayen4951 879 8701 0071 985 1106 68612 395 558
Skandinavia og Østersjøen untatt Norge2748 95323 612255617 098
Nordlige kontinentale Europa1423 1700086200 545
Storbritania & Irland00149210 80367117 831
Iberiahalvøya mot Atlanterhavet0000613 987
Sør-Europa mot Middelhavet0000312 198
Svartehavet000000
Østlige Middelhav000000
Nord-Afrika000025 930
Vest-Afrika0000213 836
Sør- & Øst-Afrika000000
Rødehavet000000
Persiabukta000000
Indiske subkontinent000000
Sørøst-Asia000000
Øst-Asia000000
Japan000000
Australia & Oseania000000
Nord-Amerika mot Stillehavet000000
Sør-Amerika mot Stillehavet000000
Sør-Amerika mot Atlanterhavet000000
Karibien000000
Sentral-Amerika000014 058
USA mot Mexicogulfen000000
USA mot Atlanterhavet000000
De store innsjøer & Canada000000
Ukjent000000

Om statistikken

Statistikken beskriver trafikken med norske skip i utlandet. Med norske skip menes det norskregistrerte skip og utenlandsregistrerte skip under norsk kontroll. Fiske- og fangstbåter er ikke inkludert i tallene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Norske skip består av norskregistrerte og norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip.

Skipsregister

Norge har to skipsregistre; Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og Norsk Ordinært Skipsregister (NOR). NIS ble opprettet i 1987 for å gjøre norskflagget skipsfart internasjonalt konkurransedyktig gjennom gode driftsbetingelser. Det er også åpent for at utenlandskeide skip registreres i NIS. NOR er primært begrenset til norskeide skip som opererer i norske farvann. En del skip er registrert i NOR med utenlandsk eier. EØS selskaper står fritt til å registrere i NOR. I tillegg er det gitt en del dispensjoner for eiere utenfor EØS området. Kravet til alle disse skipene er at det skal være norsk drift og norsk representant.

Anløp

Antall anløpte skip målt i en gitt tidsperiode for nærmere angitt havn. Et skip sies å ha gjort et anløp dersom skipet er innen den aktuell havns jurisdiksjon. Slik sett vil et anløp ikke alltid innebære bruk av kaianlegg.

Bruttotonn

Mål på volumet av et skips lukkede rom. Basert på kubikkmeter og ofte forkortet BT.

Dødvekt

Dødvekt er den største vekt skipet kan bære av last og beholdninger. Maksimal nyttelast er normalt 3-10 % lavere enn dødvekt pga. bunkers, vann, proviant etc.

Kystområder og verdensdel/handelsområde

Den geografiske inndeling kystområder er i henhold til standard fra Lloyds. Det er viktig å merke seg at denne inndelingen tar utgangspunkt i maritime områder i motsetning til den geografiske inndeling verdensdel/handelsområde som tar utgangspunkt i stater. En stat kan altså opptre i flere kystområder (som Russland og USA), men vil kun opptre i en verdensdel.

Kystområder

Skandinavia og Østersjøen : Grønland, Island, Færøyene, Norge, Svalbard &; Jan Mayen, Danmark, Sverige, Åland, Finland, Estland, Litauen, Latvia, Russland, Polen og Tyskland.

Nordlige kontinentale Europa : Belgia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Frankrike, Luxembourg og Nederland

Storbritania og Irland : Storbritannia, Man, Irske repub.

Iberiahalvøya mot Atlanterhavet : Azorene, Kanariøyene, Spania, Madeira og Portugal

Sør-Europa mot Middelhavet : Albania, Spania, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Kroatia, Italia, Monaco, Malta, Montenegro, Serbia &; Montenegro og Slovenia

Svartehavet : Østerrike, Azerbaijan, Bulgaria, Tsjekkia, Tyskland, Georgia, Kroatia, Ungarn, Iran, Romania, Russland, Serbia &; Montenegro, Slovakia, Turkmenistan, Tyrkia og Ukraina

Østlige Middelhav : Kypros, Hellas, Israel, Libanon, Syria og Tyrkia

Nord-Afrika : Algerie, Egypt, Vest Sahara, Spania, Libya, Marokko og Tunisia

Vest-Afrika : Angola, Benin, Elfenbenkysten, Kamerun, Dem. Rep. Kongo, Kongo Brazzaville, Cape Verde, Gabon, Ghana, Guinea, Gambia, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Liberia, Mauritania, Nigeria, Senegal, St. Helena, Sierra Leone, Sao Tome &; Principe og Togo

Sør- &; Øst-Afrika : Kerguelen Islands, Comoros, Djibouti, Kenya, Madagaskar, Mozambique, Mauritius, Mayotte, Namibia, Reunion, Somalia, Seychellene, Tanzania, Uganda, Yemen og Sør-Afrika

Rødehavet : Egypt, Eritrea, Etiopia, Israel, Jordan, Oman, Saudi Arabia, Sudan og Jemen

Persiabukta : For. Arab. Emirater, Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi Arabia

Indiske subkontinent : Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldivene, Myanmar (Burma) og Pakistan

Sørøst-Asia : Brunei, Kina, Christmas Islands, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand og Øst Timor

Øst-Asia : Kina, Kambodsja, Sør-Korea, Laos, Mongolia, Korea, Russland, Taiwan, Vietnam

Japan : Japan

Australia og Oseania : Amerikansk Samoa, Antarktis, Australia, Chile, Cook Islands, Fiji, Guam, Kiribati, Marshalløyene, Nord Marienene, Ny Kaledonia, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Fransk Polynesia, Salomonøyene, Tahiti, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis &; Futuna og Samoa

Nord-Amerika mot Stillehavet : Canada og De forente stater

Sør-Amerika mot Stillehavet : Chile, Columbia, Ecuador og Peru

Sør-Amerika mot Atlanterhavet : Aruba, Nederlandske Antiller, Argentina, Bolivia, Brasil, Columbia, Falklands øyene, Storbritannia, Fransk Guyana, Guyana, Nederland, Peru, Paraguay, Suriname, Uruguay og Venezuela

Karibien : Anguilla, Nederlandske Antiller, Antigua &; Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Caymanøyene, Dominica, Den dom. Republikk, Guadeloupe, Grenada, Haiti, Jamaica, St. Kitts og Nevis, ST. Lucia, Montserrat, Martinique, Puerto Rico, Trinidad &; Tobago, De forente stater, St. Vincent &; Grenadines og Jomfruøyene (Britisk og Amerikansk)

Sentralamerika : Belize, Columbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama og El Salvador

USA mot Mexicogulfen : De forente stater

USA mot Atlanterhavet : Bermuda og De forente stater

De store innsjøer og Canada : Canada, St. Pierre &; Miquelon og De forente stater

Standard klassifikasjoner

Skipsgrupperinger brukt frem til og med 2006 er tankskip som omfatter gass, kjemikalie tank, oljetank, bulk/olje, malm/olje; tørrlastskip som omfatter stykkgods, container, stykkgods/containere, roro/containere, roro, bilskip, bulk, kjøle- og fryseskip; passasjerskip som omfatter passasjer, ferger, passasjer/roro, cruise; og offshoreskip som omfatter supply og standby skip, ankerhåndteringsskip. For mer informasjon om skipsgrupperinger se Tabell 8 Norske skips anløp, antall skip og bruttotonn etter skipstype .

Skipsgrupperingen brukt fra og med statistikkåret 2007 ( Standard for skipstyper ) er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med bransjeorganisasjoner.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Skipsanløp i norske og utenlandske havner
Emne: Transport og reiseliv

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk

Regionalt nivå

Havn

Hyppighet og aktualitet

Publisering er årlig. Frigivning er senest seks måneder etter utgangen av det året som statistikken beskriver.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om enheter (skip, havner og eiere) langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å beskrive trafikken med norske skip i utlandet. Med norske skip menes det norskregistrerte skip og utenlandsregistrerte skip under norsk kontroll.

Statistikken bygger på registerdata fra Lloyd's Marine Intelligence Unit. Frem til og med 2006 dekket statistikken skip over 1 000 bruttotonn i skipsgrupperingene tankskip, tørrlastskip, passasjer- og cruiseskip, offshorefartøy og spesialskip og hjelpefartøy. Flere skipstyper er tatt med i tallene for 2002 sammenlignet med tidligere undersøkelser. Dette påvirker imidlertid sammenlignbarheten i liten grad. Tilsvarende undersøkelser ble foretatt i 1990, 1994, 1998 og 2001. Fra og med 2007 er en ny skipsgruppering anvendt. Denne skipsgrupperingen er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå i samarbeid med bransjeorganisasjoner.

Anløpsundersøkelsene fra 1990, 1994 og 1998 er beskrevet nærmere i henholdsvis NOS (Norges Offisielle Statistikk) Sjøfart 1991, NOS Sjøfart 1994 og NOS Sjøfart 1998.

Dekningen er utvidet fra og med 2011. Lloyd har i denne årgangen supplert den tradisjonelle datafangsten med AIS data.

Brukere og bruksområder

Nasjonalregnskapet, næringsorganisasjoner og andre aktører i næringen. Data brukes aktivt i andre statistikker på seksjonen.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Havnestatistikken viser lastet og losset mengde i norske havner.

Handelsflåten, norskregistrerte skip gir en oversikt over norskregistrerte skip.

Godsstrømmer på norskekysten 2007 gir en oversikt over godsstrømmer fra til norge og mellom norske havner

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken hentes inn fra Lloyd's Marine Intelligence Unit, som registrerer data om bevegelser av skip mellom havner. Omfanget av undersøkelsen er alle norske skip slik det defineres av Lloyd's. Inkluderer alle anløp, i havner der Lloyd's har agenter, hvor skipet er registrert med norsk eier direkte eller indirekte samt norskregistrerte skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Fra og med 1998 er skip registrert i utenlandske registre men kontrollert av norske foretak tatt med. Fra 2002 er anløp av norske havner tatt med. Skip i ordinær rutefart er ikke med i statistikken.

Kun skip over 1 000 bruttotonn er tatt med i publiseringen..

Fiske- og fangstfartøy er ikke tatt med.

Datakilder og utvalg

Dataene er levert av Lloyd's Marine Intelligence Unit i henhold til avtale med SSB.

Data i registeruttaket betraktes som en totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Lloyd's Marine Intelligence Unit har agenter i eller i nærheten av havnene som registrerer anløp.

Fra og med 2011 har Lloyds tatt i bruk AIS data.

Tallene er kontrollert mot tidligere perioder på aggregert nivå. Kontroll og editering på observasjonsnivå gjøres kun dersom variabler mangler nødvendig logisk sammenheng mot andre variabler.

Nettotonnasje og dødvekt er beregnet for de skip der dette mangler. Beregningen gjøres med utgangspunkt i forholdet mellom bruttotonn og nettotonn/dødvekt hos sammenlignbare fartøy.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Det er ikke publisert tall for norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip fra før 1998.

Tall for anløp av norske havner er med for første gang i 2002.

Det er tatt med flere skipstyper i tallene for 2002 enn tidligere, men dette påvirker sammenlignbarheten i liten grad.

Fra og med 2007 er det tatt i bruk en ny skipsgruppering. Skipstypene er fordelt på skipsgrupper etter Standard for skipstyper 2008 . For skipsgruppen tankskip er den vesentligste endringen den at kombinasjonsskip av typen bulk-/oljetank nå er å finne hos skipsgruppen bulkskip . De skipstyper som tidliger var klassifisert som tørrlastskip er nå fordelt på bulkskip og stykkgods-/andre tørrlast skip . Skipsgruppen passasjerfartøy er i hovedsak uendret mens skipstyper som tidliger var under spesialskip og hjelpefartøy og offshoreskip nå er å finne i offshoreskip , slepefartøy og redningsfartøy og spesialfartøy og hjelpefartøy .

Lloyds begynt å bruke AIS data i slutten av 2010 som et tillegg til observasjoner fra agenter i havnene. Endringen gir et brudd i tidsserien mellom 2010 og 2011. Endringen innebærer:

  1. bedre dekning på havn (flere havner er nå beskrevet),
  2. bedre dekning på mindre skipsstørrelser (dette er av mindre betydning iom at vi kutter på 1 000 bt),
  3. bedre dekning på lokaltrafikk og på skipstypene ferger, offshore, slep og fiskefartøy

Samtidig med den utvidede datafangsten for 2011 ble samtlige statistikkbanktabeller redesignet. Føgelig ble tidsserien 2004-2010 lastet på nytt. På grunn av dette er det små avvik mellom tall i statistikkbank og vedleggstabeller fra før 2011.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En del observasjoner mangler verdi for flaggstat, eierforhold og anløpsland. Anløp der anløpsland ikke er spesifisert er ikke fordelt geografisk med mindre anløpshavn gir informasjon om dette. Mangler observasjoner verdi for flaggstat og/eller eierforhold, utelates de fra populasjonen av norskregistrerte og norskkontrollerte utenlandsregistrerte skip.

Data er betraktet som en fulltelling selv om det under kontroll og analyse er avdekket feil i form av underdekning. Disse feil er ikke korrigert.

Underdekningen, manglende registreringer, som er kjent er:

  • De store innsjøer i Nord-Amerika
  • Passasjertransport i linjefart som utenriksfergene mellom Norge og utlandet samt all passasjertrafikk langs norskekysten.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB