164579_tabell_175367_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
164579_tabell_175367
statistikk
2014-05-06T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012

Innhold

Utvalgte regnskapsposter. Balanse. Millioner kroner
201020112012
Anleggsmidler6 328 6606 604 0596 993 640
Immaterielle eiendeler223 625250 439261 847
Varige driftsmidler2 073 0832 153 6612 318 349
Finansielle anleggsmidler4 031 9534 199 9594 413 444
 
Omløpsmidler2 649 9442 772 7002 795 880
Varelager282 466308 788326 219
Fordringer1 482 7441 581 5301 660 439
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter279 499246 235201 262
Bankinnskudd og kontanter605 235636 148607 960
 
Sum eiendeler8 978 6059 376 7599 789 521
 
Egenkapital3 752 3003 883 3984 030 086
Innskutt egenkapital2 127 1962 234 8902 230 527
Opptjent egenkapital1 625 1041 648 5081 799 560
 
Gjeld5 226 3055 493 3615 759 434
Avsetning for forpliktelser402 576444 859460 426
Annen langsiktig gjeld2 562 7522 659 9002 742 361
Kortsiktig gjeld2 260 9772 388 6022 556 647
 
Sum egenkapital og gjeld8 978 6059 376 7599 789 521
 
Antall foretak203 509205 500210 433