164579_tabell_175366_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar
164579_tabell_175366
statistikk
2014-05-06T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle aksjeselskaper gir oss oversikt over foretaksøkonomiske størrelser.

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012

Innhold

Utvalgte regnskapsposter. Resultatregnskap. Millioner kroner
201020112012
Driftsinntekter4 230 8894 662 5034 844 104
Salgsinntekter3 975 7234 320 4904 533 630
 
Driftskostnader3 716 8714 042 8754 239 898
Varekostnader1 971 3692 179 2862 251 078
Lønnskostnader661 418710 366760 325
Av- og nedskriving på varige driftsmidl. og immat. eiendeler190 681209 150226 869
 
Driftsresultat514 018619 628604 206
 
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap138 559142 379168 768
Renteinntekt73 95092 752112 636
Rentekostnad132 302147 820148 453
Nedskriving av finansielle eiendeler39 95099 08672 260
 
Resultat av finansielle poster227 84394 834245 692
 
Ordinært resultat før skattekostnad741 861714 462849 898
Skattekostnad283 109352 389347 696
 
Årsresultat456 728358 325499 250
 
Avsatt til utbytte145 036188 858210 964
Antall foretak203 509205 500210 433