399917_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/fordem/aar
399917_tabell
statistikk
2020-09-30T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
true

Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst2013-2018

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Overlevelsesrate nyetablerte foretakfullscreen-iconOverlevelsesrate nyetablerte foretakexcel-iconOverlevelsesrate nyetablerte foretakcsv-iconOverlevelsesrate nyetablerte foretak
Tabell 2Nyetablerte foretak, etter etableringsår og overlevelsesårfullscreen-iconNyetablerte foretak, etter etableringsår og overlevelsesårexcel-iconNyetablerte foretak, etter etableringsår og overlevelsesårcsv-iconNyetablerte foretak, etter etableringsår og overlevelsesår
Tabell 3Nyetablerte foretak etter overlevelse, organisasjonsform og etableringsårfullscreen-iconNyetablerte foretak etter overlevelse, organisasjonsform og etableringsårexcel-iconNyetablerte foretak etter overlevelse, organisasjonsform og etableringsårcsv-iconNyetablerte foretak etter overlevelse, organisasjonsform og etableringsår
Tabell 4Nyetablerte foretak, etter overlevelse, fylke og etableringsårfullscreen-iconNyetablerte foretak, etter overlevelse, fylke og etableringsårexcel-iconNyetablerte foretak, etter overlevelse, fylke og etableringsårcsv-iconNyetablerte foretak, etter overlevelse, fylke og etableringsår
Tabell 5Høyvekstforetak (20 prosent vekst eller mer) og mediumvekstforetak (10-19 prosent vekst) målt i vekst i omsetning og antall ansatte etter næring og organisasjosnform. Foretak med 10 eller flere ansattefullscreen-iconHøyvekstforetak (20 prosent vekst eller mer) og mediumvekstforetak (10-19 prosent vekst) målt i vekst i omsetning og antall ansatte etter næring og organisasjosnform. Foretak med 10 eller flere ansatteexcel-iconHøyvekstforetak (20 prosent vekst eller mer) og mediumvekstforetak (10-19 prosent vekst) målt i vekst i omsetning og antall ansatte etter næring og organisasjosnform. Foretak med 10 eller flere ansattecsv-iconHøyvekstforetak (20 prosent vekst eller mer) og mediumvekstforetak (10-19 prosent vekst) målt i vekst i omsetning og antall ansatte etter næring og organisasjosnform. Foretak med 10 eller flere ansatte
Tabell 6Gaseller etter vekst i omsetning og vekst i antall ansatte etter næring og organisasjonsformfullscreen-iconGaseller etter vekst i omsetning og vekst i antall ansatte etter næring og organisasjonsformexcel-iconGaseller etter vekst i omsetning og vekst i antall ansatte etter næring og organisasjonsformcsv-iconGaseller etter vekst i omsetning og vekst i antall ansatte etter næring og organisasjonsform

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken