213348
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/fordem/aar
213348
Tre av ti foretak overlevde i fem år
statistikk
2015-10-23T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
fordem, Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, nyetableringer, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), høyvekstforetak, gasellerVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Tre av ti foretak som ble etablert i 2008, var fortsatt aktive i 2013.

Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst2008-2013

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabell 9 ble rettet 23. oktober 2015 kl 14.00.

Tre av ti foretak overlevde i fem år

Tre av ti foretak som ble etablert i 2008, var fortsatt aktive i 2013. I samme periode tredoblet disse foretakene sysselsettingen.

Overlevelsesrate nyetablerte foretak
Prosent foretak som overlevde
1 år2 år3 år4 år5 år
Etableringsår
200850,344,737,632,928,7
200948,444,137,231,7
201048,644,036,7
201148,043,4
201250,5
Figur 1. Nyetablerte foretak i 2008 overlevd i 2009-2013, etter organisasjonsform

Det var i alt 46 567 nyetablerte foretak i 2008, og etter 5 år var 13 361 fortsatt aktive.

Høyest overlevelsesgrad for aksjeselskapene

45,8 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2008, var fortsatt i drift i 2013, mens bare 21,9 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode.

Sannsynligheten for at et foretak overlever øker med foretakets størrelse i etableringsåret. Mens 58,5 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2008, fortsatt var aktive i 2013, overlevde bare 28,4 prosent av foretakene med færre enn fem sysselsatte i etableringsåret. For alle nyetablerte foretak i 2008 som hadde sysselsatte i etableringsåret var overlevelsesgraden 54,6 prosent etter fem år.

Høyest overlevelsesgrad i Sogn og Fjordane

Høyest overlevelsesgrad hadde foretak etablert i Sogn og Fjordane, hvor 38,6 prosent av foretakene etablert i 2008 fortsatt var aktive i 2013. I Oppland og Møre og Romsdal overlevde henholdsvis 33,9 og 32,6 prosent av foretakene i samme periode. Lavest overlevelsesgrad hadde foretakene som ble etablert i Oslo, med 24,4 prosent. Likevel var det etter fem år flest foretak igjen i Oslo ettersom det ble etablert flest foretak i Oslo med 9 586 mot 743 i Sogn og Fjordane.

Tredoblet sysselsettingen

Foretakene etablert i 2008 som overlevde i fem år, sysselsatte tre ganger så mange i 2013 som i etableringsåret. 44 prosent av foretakene hadde flere sysselsatte i 2013 enn i 2008. Totalt økte disse foretakene sysselsettingen med 27 065 personer.

Nesten alle høyvekstforetak og gaseller var aksjeselskaper

Høyvekstforetak er foretak med fem eller flere ansatte som over en periode på tre år hadde en gjennomsnittlig årlig vekst i omsetning eller antall ansatte på minst 20 prosent. Per 1. januar 2011 var det 19 877 foretak som hadde 10 eller flere ansatte. Av disse foretakene var 9,1 prosent høyvekstforetak målt i vekst i omsetning, mens 4,2 prosent var høyvekstforetak målt i vekst i antall ansatte. 96,5 prosent av høyvekstforetakene var aksjeselskaper.

Det var 18 421 foretak med mellom fem og ni ansatte per 1. januar 2011. Målt i vekst i omsetning var 10,3 prosent av dem høyvekstforetak, og 6,9 prosent var høyvekstforetak målt i vekst i antall ansatte.

Det var totalt 658 foretak som var nyetablerte i 2008 og 2009 og som hadde ti eller flere ansatte per 1. januar 2011 og var fortsatt aktive tre år senere. Av dette var 21,9 prosent gaseller målt i vekst i omsetning, og 13,2 prosent var gaseller målt i vekst i antall ansatte. Nesten alle gasellene var aksjeselskaper.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB