166845_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/fordem/aar
166845
30 prosent av foretakene overlevde fem år
statistikk
2014-10-24T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
fordem, Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, nyetableringer, sysselsatte, omsetning, foretaksstørrelse, foretak etter næring, organisasjonsformer (for eksempel aksjeselskap, enkeltpersonforetak, norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)), høyvekstforetak, gasellerVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Overlevelse og vekst i nyetablerte foretak viser andelen nyetablerte foretak som overlevde i inntil fem år, og sysselsettingsveksten i foretakene som overlevde.

Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst2007-2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

30 prosent av foretakene overlevde fem år

30 prosent av foretakene som ble etablert i 2007 var fortsatt aktive i 2012. Foretakene som overlevde, hadde fire ganger så mange sysselsatte i 2012 som i 2007.

Overlevelsesrate nyetablerte foretak
Prosent foretak som overlevde
1 år2 år3 år4 år5 år
Etableringsår
200754,547,039,434,029,8
200850,344,737,632,9
200948,444,137,2
201048,644,0
201148,0
Figur 1. Nyetablerte foretak i 2007, overlevd i 2008-2012, etter organisasjonsform

Det var totalt 48 952 nyetablerte foretak i 2007, og etter fem år var fortsatt 14 601 av dem aktive.

44 prosent av aksjeselskapene overlevde

44,4 prosent av aksjeselskapene som ble etablert i 2007 var fortsatt i drift i 2012, mens bare 22,5 prosent av enkeltpersonforetakene overlevde i samme periode.

Sannsynligheten for at et foretak overlever øker med foretakets størrelse i etableringsåret. Mens 61,9 prosent av foretakene som hadde fem eller flere sysselsatte i 2007 fortsatt var aktive i 2012, overlevde bare 29,6 prosent av foretakene med færre enn fem sysselsatte i etableringsåret. For alle nyetablerte foretak i 2007 som hadde sysselsatte i etableringsåret, var overlevelsesgraden 55,3 prosent etter fem år.

Høyest overlevelsesgrad i distriktene

Høyest overlevelsesgrad hadde foretak etablert i Sogn og Fjordane, hvor 37,5 prosent av foretakene etablert i 2007 fortsatt var aktive i 2012. I Oppland overlevde 35,4 prosent av foretakene i samme periode, mens 34,7 prosent av foretakene etablert i Vest-Agder overlevde.

Lavest overlevelsesgrad hadde foretakene som ble etablert i Oslo, med kun 25,7 prosent. Hordaland hadde en overlevelsesgrad på 28,2 prosent, mens Akershus og Hedmark begge hadde 28,3 prosent. Etter fem år var det likevel flest foretak igjen i Oslo, da det var der det ble etablert flest: 10 546 i hovedstaden, mot 786 i Sogn og Fjordane.

Firedoblet sysselsettingen

Foretakene etablert i 2007 som overlevde i fem år, sysselsatte i 2012 fire ganger så mange som i etableringsåret. 43,5 prosent av foretakene hadde flere sysselsatte i 2012 enn i 2007. Totalt økte disse foretakene sysselsettingen med 30 241 personer.

Nesten alle høyvekstforetak og gaseller var aksjeselskaper

Per 1. januar 2010 var det 19 951 foretak som hadde ti eller flere ansatte. Av disse foretakene var 8,4 prosent høyvekstforetak målt i vekst i omsetning, mens 3,7 prosent var høyvekstforetak målt i vekst i antall ansatte. Mer enn 90 prosent av høyvekstforetakene var aksjeselskaper.

Det var 18 286 foretak som hadde mellom fem og ni ansatte per 1. januar 2010. Målt i vekst i omsetning var 10,3 prosent av disse foretakene høyvekstforetak, og 6,3 prosent var høyvekstforetak målt i vekst i antall ansatte.

736 foretak som var nyetablerte i 2007 og 2008, hadde ti eller flere ansatte per 1. januar 2010, og var fortsatt aktive tre år senere. Av disse foretakene var 20,4 prosent gaseller målt i vekst i omsetning, og 10,2 prosent var gaseller målt i vekst i antall ansatte. Nesten alle gasellene var aksjeselskaper.