Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)1. januar 2013

Innhald

Arkiv for Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt) - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
12. september 2014 1. januar 2013 Seks av ti aksjeselskap med ein aksjonær
25. august 2014 1. januar 2013 Fleire kvinner eigde føretak
13. september 2013 1. januar 2012 Mange småaksjonærar
28. august 2013 1. januar 2012 Flest aksjonærar var menn
14. september 2012 1. januar 2011 Mange småaksjonærar i føretaka
31. august 2012 2011 Flest aksjonærar var menn
16. september 2011 2010 Framleis flest menn
13. september 2010 1. januar 2009 Tre av fire eigarar er menn
16. oktober 2009 1. januar 2008 Flest småaksjonærar
26. juni 2009 1. januar 2008 Kvar fjerde eigar er kvinne
5. desember 2008 1. januar 2007 Mange aksjeselskap med få aksjonærar
27. juni 2008 1. januar 2007 Menn eig mest i aksjeselskapa
14. desember 2007 1. januar 2006 Halvparten av selskapa har ein aksjonær
27. juni 2007 1. januar 2006 Menn eig aksjeselskapa
22. april 2005 1. januar 2005 Kjønnsfordelinga nær uendra