172827_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/eigarskap/aar
172827
Seks av ti aksjeselskap med ein aksjonær
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
eigarskap, Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt), eigarar, aksjonærar, eigarstruktur, personleg eigde føretak, aksjeselskap, allmennaksjeselskap, enkeltpersonføretak, føretaksstorleik, føretak etter næringEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
true
Statistikken viser eierstruktur i næringslivet. Per 1. januar 2013 hadde 6 av 10 aksjeselskap kun en aksjonær.

Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)1. januar 2013

Innhald

Publisert:

Seks av ti aksjeselskap med ein aksjonær

Seks av ti aksjeselskap og allmennaksjeselskap hadde berre ein aksjonær per 1. januar 2013. Berre 0,3 prosent av føretaka hadde over 100 aksjonærar.

Antall aksjonærer, etter antall foretak de har aksjemajoritet i. 1. januar
2013
Antall aksjonærerAndel aksjonærer
Personer som aksjonær653 568100,0
0 foretak489 42674,9
1 foretak145 83222,3
2 foretak15 8192,4
3 foretak1 9980,3
4 foretak3530,1
5-9 foretak1360,0
10 eller flere foretak40,0
 
Foretak som aksjonær93 914100,0
0 foretak41 03143,7
1 foretak32 81634,9
2 foretak10 53611,2
3 foretak4 2094,5
4 foretak2 0482,2
5-9 foretak2 5902,8
10 eller flere foretak6840,7

Delen føretak med berre ein aksjonær har auka dei siste åra. I 2006 hadde under halvparten av føretaka berre ein aksjonær.

57 prosent av føretaka hadde berre personar på eigarsida, medan 30 prosent vart eigd av andre føretak. Resten av føretaka hadde andre eigarkonstellasjonar.