172827_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/eigarskap/aar
172827_tabell
statistikk
2014-09-12T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
true
Statistikken viser eierstruktur i næringslivet. Per 1. januar 2013 hadde 6 av 10 aksjeselskap kun en aksjonær.

Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)1. januar 2013

Innhald

Publisert:

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Antall aksjonærer, etter antall foretak de har aksjemajoritet i. 1. januarfullscreen-iconAntall aksjonærer, etter antall foretak de har aksjemajoritet i. 1. januarexcel-iconAntall aksjonærer, etter antall foretak de har aksjemajoritet i. 1. januarcsv-iconAntall aksjonærer, etter antall foretak de har aksjemajoritet i. 1. januar
Tabell 2Antall foretak og aksjonærer, etter type aksjonær i foretaketfullscreen-iconAntall foretak og aksjonærer, etter type aksjonær i foretaketexcel-iconAntall foretak og aksjonærer, etter type aksjonær i foretaketcsv-iconAntall foretak og aksjonærer, etter type aksjonær i foretaket
Tabell 3Antall foretak og aksjonærer, etter eierandel og antall aksjonærer i foretaketfullscreen-iconAntall foretak og aksjonærer, etter eierandel og antall aksjonærer i foretaketexcel-iconAntall foretak og aksjonærer, etter eierandel og antall aksjonærer i foretaketcsv-iconAntall foretak og aksjonærer, etter eierandel og antall aksjonærer i foretaket
Tabell 4Antall foretak der aksjonær har en rolle i foretaket, etter type rolle og antall aksjonærer i foretaketfullscreen-iconAntall foretak der aksjonær har en rolle i foretaket, etter type rolle og antall aksjonærer i foretaketexcel-iconAntall foretak der aksjonær har en rolle i foretaket, etter type rolle og antall aksjonærer i foretaketcsv-iconAntall foretak der aksjonær har en rolle i foretaket, etter type rolle og antall aksjonærer i foretaket
Tabell 5Antall aksjonærer, etter etter antall foretak de har aksjer i. 1. januarfullscreen-iconAntall aksjonærer, etter etter antall foretak de har aksjer i. 1. januarexcel-iconAntall aksjonærer, etter etter antall foretak de har aksjer i. 1. januarcsv-iconAntall aksjonærer, etter etter antall foretak de har aksjer i. 1. januar

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken